Region Östergötland

Forskarskola ska stärka forskning i primärvården

[2020-12-09]

Region Östergötland startar en forskarskola för medarbetare i primärvården tillsammans med Region Kalmar län och Region Jönköpings län. Två miljoner kronor satsas också på att utveckla akademiska vårdcentraler i Östergötland.

Bilden visar diagram, ett förstoringsglas och en penna. Bilden visar Agneta Niklasson.

Regionstyrelsen fattade i dag flera beslut som ska stärka forskningen i primärvården och inom nära vård; som är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg så att den blir mer tillgänglig och resurserna används bättre.
En satsning handlar om att starta en tvärprofessionell, tvärvetenskaplig forskarskola för medarbetare inom primärvård och nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län).

– En hållbar forskningsmiljö förutsätter utbildningsmöjligheter för medarbetare och en forskarskola skapar möjligheter att öka forskningskompetensen hos dem. Den bidrar också till att stärka och utveckla forskningen inom nära vård och primärvård för att stödja omställningen till en god nära vård, säger Agneta Niklasson (MP), regionråd och 3:e vice ordförande i regionstyrelsen.

Utveckla akademiska vårdcentraler
Tanken är att forskarskolan ska baseras på digital undervisning och distansarbete så långt det är möjligt. Regionstyrelsen beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag om en forskarskola som ska starta hösten 2021, med en budget på max tre miljoner kronor per år. Forskarskolan ska utformas och finansieras tillsammans med Region Kalmar län och Region Jönköpings län.
Regionstyrelsen avsätter också två miljoner kronor för utveckling av akademiska vårdcentraler. En akademisk vårdcentral - som är en del i den universitetssjukvårdsenhet som finns inom primärvården i regionen - har ett särskilt uppdrag att främja allmänmedicinsk forskning, stimulera utveckling av hälso- och sjukvården, samverka med andra vårdaktörer och bidra till en högkvalitativ utbildningsmiljö.

Bättre vård
– Vi vill stärka Primärvårdscentrums arbete med forskningsfrämjande miljöer. Det är viktigt att underlätta för medarbetare i olika professioner att forska. I primärvården kan patientnära forskning som kan ge bättre vård för den ohälsa och sjukdom som drabbar många människor bedrivas. Goda förutsättningar för att forska ökar också attraktiviteten för Region Östergötland som arbetsgivare, säger Agneta Niklasson.

Regionstyrelsen beslutade även att de två forskningsstöd som i dag finns för primärvården (bidrag till forskningstid för forskarstuderande och för forskare efter disputation) ska slås samman till ett stöd på totalt två miljoner kronor, inom ramen för karriärutvecklingsprogrammet Från student till docent.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen