Region Östergötland

Flyktingar från Ukraina erbjuds hälsoundersökningar

[2022-05-10]

Region Östergötland erbjuder nu flyktingar från Ukraina en hälsoundersökning och vaccination mot covid-19. Undersökningarna startar i Norrköping den här veckan och fortsätter sedan i hela länet.

En kvinna tittar rakt fram och ler.

Ukrainska flyktingar som kommer till Östergötland ska erbjudas en frivillig kostnadsfri hälsoundersökning för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder.

– Det är en screening av det allmänna hälsoläget, en kontroll av vaccinationsstatus och provtagning. Vi ger också information om hur och var man söker vård i Region Östergötland, säger Malin Creutz, verksamhetschef för Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i regionen.

– Vi erbjuder också personerna vaccination mot covid-19 vid samma tillfälle. Har de behov av andra vaccinationer informeras de om hur de ska gå tillväga för att få dem, fortsätter hon.

Start i Norrköping
Hälsoundersökningarna kommer successivt att erbjudas i hela länet, men inleds där flest flyktingar finns. De första undersökningarna kommer att göras i Norrköping den här veckan.
Personerna får en kallelse med en bokad tid. Undersökningarna kommer att göras på vårdcentraler runt om i länet efter att ordinarie verksamhet har stängt för dagen.
Personal har rekryterats för att kunna arbeta med hälsoundersökningarna. Dit hör till exempel flera av de sjuksköterskor som har jobbat på länets vaccinationscentraler under pandemin. Dock ser FMC att det behövs fler som kan arbeta med hälsoundersökningarna.
Det ges ingen medicinsk behandling i samband med hälsoundersökningen. Personer med avvikande provsvar kontaktas av läkare vid FMC, som vid behov skriver en remiss till specialistvård.

– Vi kan också erbjuda inledande samtalsstöd hos kurator på FMC. Det här kan vara personer som har varit på flykt under en längre tid och som har varit med om traumatiska händelser, säger Malin Creutz.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten

Region Östergötland söker
Flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland söker vårdadministratörer, sjuksköterskor, kuratorer och läkare som kan jobba extra under en begränsad tid, främst kvällar och helger. Även personer som kan ukrainska och/eller ryska är välkomna att höra av sig.

Här finns mer information: Vill du göra skillnad för Ukraina?