Region Östergötland

Flexibel längd på AT ger fler platser

[2021-05-12]

Region Östergötland ökar antalet AT-platser för nyutbildade läkare. Det sker genom att längden på utbildningen kortas med upp till tre månader.

Bild på AT-läkare under en utbildningssituation.

Att kunna erbjuda tillräckligt många AT-platser är något som alla regioner arbetar med och att öka antalet även i Östergötland har därför varit en viktig fråga. I och med dagens beslut kommer antalet AT-platser i Region Östergötland att öka från 73 till mellan 84 och 89 platser.

Regionstyrelsen gav i början av december 2020 regiondirektören i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys utifrån möjligheten att öka antalet AT-platser i Region Östergötland genom att minska AT-platsernas omfattning från 21 till 18 månader.

Flexibel längd

Nu är analysen klar och vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen i enlighet med förslaget. Beslutet innebär att AT-tjänstgöringen blir 18-19 månader lång. På så sätt kan ett optimalt antal AT-tjänster erbjudas inom den befintliga kostnadsramen. Samtidigt erbjuds AT-läkarna en flexibel möjlighet att antingen avsluta AT-tjänstgöringen vid uppnådda mål efter 18 månader alternativt att kunna komplettera mot kunskapsmål vid behov eller prova på andra inriktningar inom 19-månadersramen.
– Det är positivt om vi kan få ut fler nyexaminerade från läkarprogrammet i allmäntjänstgöring. Bristen på AT-tjänster är en hämsko i läkarnas väg till legitimation, och det här beslutet korkar upp den flaskhalsen lite, säger regionrådet Alexander Höglund (L).

Välkomnas av SYLF

Även SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) välkomnar dagens beslut.
– Ökningen av antalet AT-platser är ett oerhört viktigt framsteg! Inte bara för alla underläkare i regionen som väntar på att få börja sin allmäntjänstgöring utan även för att minska bristen på specialister i regionen, säger Desirée Ernestad, styrelseledamot i SYLF Östergötland.
Generellt sett placeras AT i Region Östergötland ofta högt i nationella rankningar. Regionen erbjuder även särskild regional profil med möjlighet till antingen pedagogisk AT, forskar-AT eller psykiatri-AT, där de två senare förlänger AT-tiden med tre månader.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Läs mer om allmäntjänstgöring här