Region Östergötland

Flera fördelar när fysioterapeuten ställer diagnos

Lars Ankarberg visar på datorskärmen hur han kan se detaljer i kroppen med hjälp av ultraljudet.

[2022-01-21]

Kortare kö till ortopedmottagningen, effektivare vård och minskade kostnader. Genom att en specialutbildad fysioterapeut nu också kan göra kvalificerade bedömningar så innebär det avlastning för läkarna. Projektet har förändrat arbetssättet på den ortopediska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Lars Ankarberg.

Lars Ankarberg pekar på de diffusa former som dyker upp på datorskärmen.

– Där har du blodkärl, men det är till det här mörkare partiet, till en slemsäck, som jag vill med nålen. Med ultraljudet får jag ett kvitto på att jag är precis där jag tänkt. Bilden blir lika tydlig som med magnetkamera, säger han.

Patienterna som kommer till Lars Ankarbergs mottagningsrum har främst besvär kopplade till rygg, axlar eller höfter. Vid undersökningarna tar han hjälp av ultraljud för att få en bättre bild av vad som orsakar deras problem. Som specialistfysioterapeut är han även utbildad för, och har delegering att ge, injektioner. Med hjälp av ultraljudet ser han till att kortison eller bedövningsmedel hamnar på rätt ställe.

Lika träffsäkra diagnoser

Ankarbergs arbete på ortopediska kliniken började som ett projekt 2018 och har efterhand utökats till en fast tjänst.

– Initiativet kom från ledningen och verksamhetschefen som var positiv till arbetssättet. Man ville hitta ett sätt att utnyttja resurserna bättre och arbeta med rätt använd kompetens. Till att börja med gjorde jag nybedömningar på ryggpatienter, sedan har det utökats till patienter med besvär från axlar och höfter. Arbetssättet innebär att läkarna bedömer de inkommande remisserna och avgör vilka patienter som primärt kan komma till en specialistfysioterapeut. Genom att jag gör undersökningar och ställer diagnoser så avlastar det läkarna som får mer tid till det som är deras specialitet – att operera, säger Lars Ankarberg.

Det har visat sig i flera studier att specialistfysioterapeuter ställer lika träffsäkra diagnoser som ortopedläkare.

– Och när jag behöver diskutera något så har jag alltid tillgång till landets kanske skickligaste ortopeder bara några steg härifrån, säger han.

Bra gensvar från patienterna

Effekten har blivit att köerna har kortats. I en jämförelse som gjordes mellan våren 2018 och våren 2019 så minskade framför allt antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på ett nybesök (se faktaruta). Att undersökningarna görs med ultraljud istället för med magnetkamera sparar också pengar.

Gensvaret från patienterna har varit bra. I enkätsvar anger 57 av 60 slumpvis utvalda patienter att de är helt nöjda med besöket hos fysioterapeuten. De övriga 3 angav att de till stor del var nöjda.

Även från läkarhåll har responsen varit positiv.

– En framgångsfaktor för det här arbetssättet tror jag har varit att initiativet kom från ledningen och verksamhetschefen, att de såg ett värde i detta. Det var inte jag som fysioterapeut som försökte tränga mig in. I övrigt handlar det om att vara ödmjuk inför allt det kunnande som finns här, jag lär mig något varje dag. Det är väldigt roligt. Världens bästa jobb, faktiskt, säger Lars Ankarberg.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen

Utbildning
Än så länge finns ingen särskild utbildning för den roll som Lars Ankarberg har, den bygger istället på erfarenheten han samlat på sig.

Intresse för det nya arbetssättet har kommit från både fysioterapeuter och läkare i andra regioner. Under våren är studiebesök av fysioterapeuter från Kalmar och Helsingborg inplanerade.

Kortade köer
Under fyra månader, februari till maj, våren 2018 och 2019 jämfördes väntetiderna efter att det nya arbetssättet infördes. Resultatet visade framför allt att antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på ett nybesök minskade:

                         År 2018        År 2019
Februari           206               71
Mars                185               78
April                 226               93
Maj                  199               96
(P g a pandemin har inga ytterligare jämförelser gjorts sedan 2019.)