Region Östergötland

Fler unga sover dåligt

[2020-09-08]

Sömnbesvär bland ungdomar ökar. I enkäten Om mig uppger var fjärde person att de sover dåligt på natten. Störst sömnbesvär har ungdomar på gymnasiet.

Bilden visar en kille som ligger i sängen och tittar på en mobiltelefon.

Ungdomsenkäten Om mig, som genomförs en gång per år bland elever i årskurs 8 i grundskolan och i gymnasieskolans år 2 i Östergötland, hade ett rekordhögt deltagande den här gången. Svarsfrekvensen var 81 procent, cirka 8 000 elever svarade.

– Vi gör enkäten för att få en bild av ungdomarnas hälsa och livsstil och för att göra dem delaktiga i frågor som berör dem, säger Emma Hjälte, Region Östergötlands samordnare för Om mig.

Generellt visar resultaten att de flesta ungdomar mår bra, har vänner, trivs med sin fritid, och har en positiv framtidstro.

– Många svar är stabila över tid. Vi gjorde den första enkäten 2014 och sex år är en ganska kort period för att kunna se trender, även om vi känner igen vissa mönster, förklarar Emma Hjälte.

Sover dåligt
En fråga, där resultaten dock sticker ut en del, rör sömn. Var fjärde ungdom, både tjejer och killar, uppger att de sover dåligt. 2014 sov var femte dåligt. Störst är bekymren bland de äldre ungdomarna, där cirka 30 procent uppger att de sover dåligt.

– Vi vet inte orsaken, men många ungdomar tycker att spelande och sociala medier kan påverka sömnen negativt, säger Emma Hjälte.

Det är första gången som just skärmtid tas upp i enkäten och enligt resultatet ägnar ungdomarna i genomsnitt tre timmar per dag åt sociala medier, datorspel och videoklipp. Förutom försämrad sömn visar resultatsanalyser att även fysisk aktivitet, matvanor och vikt är sämre hos de ungdomar som tillbringar mycket tid framför skärm.

Ideal och normer
Betydligt fler tjejer än killar känner stress, ångest och oro och tycker ofta att de inte duger som de är.

– Det är också intressant att koppla till skärmaktiviteter eftersom tjejer uppger att de har svårt att känna att de duger på grund av ideal som förmedlas i till exempel sociala medier, säger Emma Hjälte.

På tisdagseftermiddagen hålls ett webbinarium för skolpersonal, tjänstepersoner och politiker om hur enkätresultatet genom goda exempel kan omsättas i handling.

 

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29

 

Om mig
Enkäten Om mig genomfördes under hösten 2019 för sjätte året i rad. Den är ett samarbete mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner. Frågorna i enkäten har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland.

Andra webbplatser