Region Östergötland

Fler mottagningar erbjuder digitala besök

[2020-08-14]

Allt fler mottagningar erbjuder nu videomöten via appen Din vård Region Östergötland. Det är positivt för personer som inte vill eller behöver åka in till vården, utan kan träffa läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter eller andra yrkeskategorier digitalt för exempelvis ett uppföljningsbesök.

Bilden visar en psykoterapeut som har ett videosamtal.

Inom Region Östergötland erbjuder allt fler vårdcentraler, rehabverksamheter och sjukhusmottagningar digitala möten för bland annat uppföljningar och återbesök. Dessutom finns den Digitala vårdcentralen där patienten själv kan boka ett digitalt besök hos läkare och fysioterapeuter. Besöket sker via appen Din vård med hjälp av bank-id och en bra internetuppkoppling.
Psykoterapi via videosamtal har blivit ett bra komplement på Vårdcentralen Marieberg i Motala i rådande pandemitider. Enligt Pia Ek, som är psykoterapeut på vårdcentralen, fungerar ett videobesök minst lika bra som att träffas på plats.

– Det har fungerat jättebra den första tiden. Vi kan träffas även om patienten är förkyld så hen slipper avboka och det är också fördelaktigt för många som har svårt att ta sig vårdcentralen, säger hon.

Större flexibilitet
Genom appen Din vård erbjuder Pia Ek sina patienter videosamtal som ett alternativ till fysiska besök. Färre avbokningar, mindre administration och större flexibilitet är några positiva effekter hon har kunnat se sedan starten i maj.

– Även i KBT-behandlingen är det positivt eftersom man kan skicka över filer till patienten direkt i appen, säger Pia Ek.

Sedan starten har hon haft flera videobesök per vecka med patienter i varierade åldrar.

Textansvarig: Hanna Arfvelin, nyhetsredaktionen

De erbjuder tjänster via Din vård
Här kan du träffa läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, tandläkare eller andra yrkeskategorier digitalt för exempelvis ett uppföljningsbesök. Anslutna mottagningar uppdateras successivt.
Vrinnevisjukhuset, Norrköping:
Kvinnokliniken

Lasarettet i Motala:
Diabetes- och blodtrycksmottagningen
Dietistmottagningen
Endokrinmottagningen
Magtarmmottagningen
Neurologmottagningen
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby

Universitetssjukhuset, Linköping:
Klinisk Genetik
Neurofysiologen
Psykiatriska kliniken
Lungmedicinska kliniken
Magtarmmedicinska kliniken
Onkologiska kliniken
Endokrin
Allergicentrum
Hudkliniken
Neurologiska kliniken

Rehab:
Rehab Finspång
Rehab öst
Rehab väst
Rörelse och hälsa

Primärvården:
Johannelunds Vårdcentral och barnavårdscentral
Vårdcentralen Brinken
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum
Vårdcentralen Kungsgatan
Vårdcentralen Lyckorna
Vårdcentralen Marieberg
Vårdcentralen Mirum
Vårdcentralen Mjölby
Vårdcentralen Tannefors

Folktandvårdskliniker:
Folktandvården Hageby
Folktandvården Motala
Folktandvården Skäggetorp

Digitala vårdcentralen

1177.se