Region Östergötland

Fler med övervikt behövde sjukhusvård för covid-19

[2022-03-10]

Personer med övervikt och fetma var överrepresenterade bland dem som behövde sjukhusvård för covid-19 under den andra vågen av pandemin. Däremot var inte dödligheten högre för den gruppen. Det visar en studie som Region Östergötland har gjort.

Region Östergötland har med hjälp av strukturerad journalgranskning undersökt behovet av sjukhusvård vid covid-19 hos patienter med övervikt och fetma. Rapporten baseras på 720 patienter som vårdades på sjukhus i Östergötland under den andra pandemivågen, mellan 26 augusti 2020 och 15 januari 2021.

Genomgången visar att patienter med högt BMI var överrepresenterade bland dem som behövde sjukhusvård under perioden. Ungefär halva befolkningen i Östergötland, 51 procent, har övervikt eller fetma, men den gruppen utgjorde 79 procent av dem som var inlagda på sjukhus på grund av covid-19.

– Hos de allra yngsta och de allra äldsta var inte övervikt och fetma en lika avgörande faktor, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland. Där var det förmodligen andra riskfaktorer som spelade större roll för att de behövde sjukhusvård. Men av de som var i åldern 40–69 år hade 86–88 procent övervikt eller fetma.

– Det visar att övervikt och fetma är en riskfaktor vid covid-19 hos dem som inte har andra riskfaktorer.

Personer med övervikt och fetma behövde i större utsträckning respiratorvård under sin sjukhusvistelse. Däremot visade studien inte att övervikt och fetma ledde till längre vårdtider eller ökad dödlighet. Vårdtiderna var längst för dem med undervikt och dödligheten högre bland dem med normalvikt. I båda fallen har andra faktorer spelat större roll än BMI.

– När det gäller vårdtider och dödlighet är det främst ålder och skörhet som har påverkat, säger Stefan Franzen. De underviktiga var alla äldre och de normalviktiga hade andra farliga riskfaktorer som spelade större roll, som betydande skörhet eller flera olika sjukdomar.

– Sammantaget var inte dödligheten i covid-19 större hos personer med övervikt och fetma under den här perioden, men de löpte betydligt större risk att hamna på sjukhus.