Region Östergötland

Fler kliniker och diagnoser ansluts till vårdplan

En läkare lägger handen på en äldre mans axel.

[2021-10-26]

Arbetet med att utveckla Min vårdplan cancer fortsätter inom Region Östergötland. Fler diagnoser är på väg att anslutas, vilket ger fler patienter möjlighet att använda vårdplanen för att känna delaktighet och trygghet under sin sjukdomstid.

Rebecca Stenfeldt.

I Min vårdplan cancer samlar patienten själv uppgifter om sin cancerutredning, behandling och rehabilitering. Via vårdplanen går det alltid att höra av sig till en särskild kontaktsjuksköterska, som ser till att patienten har tillgång till relevant information utifrån sin diagnos och var i vårdförloppet hen befinner sig. Här finns också formulär så att patienten kan bedöma sitt hälsoläge.

Hela konceptet är standardiserat och nationellt, för att vårdplanen ska kunna följa patienten mellan kliniker och landets olika sjukvårdsregioner. Patienterna når sin vårdplan genom att logga in på 1177.se, men den som inte vill sköta den digitalt kan också få den i pappersform.

– Vårdplanen är en stödfunktion, och man skulle kunna säga att den blir vad patienten gör den till. Behovet kan skilja från person till person. Tanken är att den ska ge förståelse för vårdförloppet, och hjälpa patienten att känna delaktighet och trygghet under sjukdomstiden, säger Rebecca Stenfeldt, projektledare för Min vårdplan cancer i Region Östergötland.

Fler diagnoser kommer till

Efter de onkologiska, urologiska och kirurgiska klinikerna så är nu även neurokirurgen och länets gynekologiska mottagningar på gång att ansluta sig. Det innebär också att fler diagnoser kommer till. Så här långt är det patienter med prostatacancer, bröstcancer, och tjock- och ändtarmscancer som erbjudits vårdplanen, men i höst och under nästa år ansluts exempelvis även barncancer, hudcancer, lungcancer, peniscancer och tumörer i det centrala nervsystemet.

Kan det bli aktuellt att även ansluta andra sjukdomar än cancer?

– Det var Regionalt cancercentrum sydöst som först började arbeta med vårdplanen, och därför var det naturligt att starta där. Det är nog inte omöjligt att även andra kroniska sjukdomar kan tillkomma längre fram. Vi gjorde en förstudie för att ansluta diabetes för några år sedan, men det ville sig inte riktigt. Kanske kan det fungera om konceptet görs om lite, säger Rebecca Stenfeldt.

Djupare analys

Till våren sker en större utvärdering av hur patienterna och kontaksjuksköterskorna uppfattar Min vårdplan cancer.

– Vi får i dag en del respons från patienterna via klinikerna, men under våren ska vi göra en djupare analys. Min bild så här långt är att patienterna tycker att det fungerar bra, att det är praktiskt att alltid kunna höra av sig till en kontaktsjuksköterska, och att det är en fördel att vårdplanen kan följa med mellan olika kliniker och regioner, säger Rebecca Stenfeldt.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen

E-hälsa
Min vårdplan cancer är en del i Region Östergötlands övergripande arbete med e-hälsa, vilket innebär att digitala verktyg används för att fortsätta utveckla en god och jämlik hälsa för invånarna i länet.