Region Östergötland

Fler grupper får brev om vaccinering

[2021-03-10]

Vaccinationerna av de prioriterade grupperna fortsätter i Region Östergötland. I nästa vecka får alla invånare i åldern 77-79 år brev om att de kan boka tid. - Vi vill påminna om att man kan boka tid på våra vaccinationscentraler där vi har större kapacitet än på vårdcentralerna, säger Rickard Lundin.

I dagsläget har 37 223 personer fått sin första dos av vaccin mot covid-19 i Östergötland, vilket motsvarar ungefär 10 procent av befolkningen. Av dem har 16 387 också fått sin andra dos. Därmed är 4,4 procent av befolkningen i dagsläget fullvaccinerad.

Region Östergötland vaccinerar nu olika grupper i fas 2, i enlighet med den nationella prioriteringsordningen. Vaccinering av personer med särskilda medicinska tillstånd, som transplanterade och dialyspatienter, har påbörjats liksom även av brukare inom LSS. Vaccineringen av äldre går vidare och alla över 80 år har nu fått brev och möjlighet att boka tid. I början av nästa vecka får även länets 77-79-åringar brev med erbjudande om att boka tid. Utskicken anpassas efter tillgången till vaccin, att åldersspannet blir mindre än tidigare beror på att den här gruppen är större.

- Tillgången på tider för vaccination kan fortfarande vara begränsad tidvis och det kan ta några dagar innan man får en tid. Men i takt med vaccinleveranserna kommer det upp nya tider hela tiden, så det är bara att försöka igen. Alla kommer att erbjudas vaccinering, säger Rickard Lundin.

- Vi vill också poängtera att det finns olika alternativ när det gäller var man ska vaccinera sig. Våra vaccinationscentraler har större kapacitet än på vårdcentralerna, så man kan med fördel boka sin tid där.

Både vårdcentraler och 1177 Vårdguiden på telefon får just nu många frågor på telefon om vaccinationer, vilket påverkar tillgängligheten för de personer som söker vård.

- Vi vill gärna att man i möjligaste mån försöker boka vaccinationstid digitalt och även söker information om vaccineringen på 1177.se, säger Rickard Lundin. Där hittar man svar på de flesta frågor och informationen uppdateras löpande, så den är alltid aktuell.

- Om man har fått besked från sin vårdcentral att man ska bli uppringd om vaccinationstid och det dröjer, kan man alltid gå in själv och boka tid digitalt i stället om man har möjlighet.