Region Östergötland

Fler äldrevårdsmottagningar ökar tryggheten

Bilden visar distriktssköterskan Monica Dahlgren och läkaren Michael McKeogh i telefonarbete på mottagningen.

[2021-07-02]

Fler äldrevårdsmottagningar öppnar i primärvården i Region Östergötland. De ska öka tryggheten och tillgängligheten till vården för sköra äldre patienter. ”Vi är en fast vårdkontakt som man lätt ska kunna ringa”, säger distriktssköterskorna på äldrevårdsmottagningen på Vårdcentralen Lyckorna i Motala.

Monica Dahlgren och Michael McKeogh utanför mottagningens entré.

"Vad bra att du ringer!" säger många när distriktssköterskorna Monica Dahlgren och Pernilla Svensson ringer upp. Äldrevårdsmottagningen vid Vårdcentralen Lyckorna i Motala öppnade förra hösten. Hittills har 120 patienter anslutits till mottagningen och ännu fler har haft telefonkontakt med den.
- Vi ringer upp och bjuder in till ett samtal och också anhöriga kan vara med. På besöket tas puls och blodtryck men först och främst frågar vi hur de äldre upplever sin hälsa och de får berätta, säger Monica Dahlgren.

Minskat antal vårddagar
Äldrevårdsmottagningarna startade som ett pilotprojet på ett antal vårdcentraler i Region Östergötland och införs nu på allt fler vårdcentraler. De vänder sig till personer över 75 år som har haft många vårdkontakter de senaste månaderna, ofta hos olika vårdgivare. På mottagningen får de samlad hjälp av ett team. .

Samtal om hälsa och stöd
Introduktionssamtalet på mottagningen handlar om patientens upplevelser av sin hälsa och sitt stödbehov.

– Vi pratar bland annat om hur man äter, vilka mediciner man tar, om hjälpmedel och munhälsa. Vi ser också över sådant som fallrisk, stödbehov hemma och hur det sociala nätverket ser ut, säger Monica Dahlgren.

Den som ansluts till mottagningen får ett nummer att ringa där samma personer svarar en timme på telefontiden varje dag.

– Det ska vara enkelt att komma fram till oss, om man har frågor eller känner oro. Man kanske behöver fråga vad doktorn egentligen sa, säger Monica Dahlgren..

Stabilare med rätt läkemedel
I teamet finns läkaren Michael McKeogh som bland annat ser över patientens läkemedel. Läkemedel och blodtryck är två viktiga faktorer för en stabil hälsa hos äldre.
– Små förändringar kan betyda mycket. Det är vanligt att sköra äldre tar fem läkemedel eller fler, och de kan behöva anpassas. Vi ser att hälsan blir jämnare när de tas på rätt sätt, säger Michael McKeogh.

– Det är för tidigt att utvärdera effekter efter ett halvår men känslan är bra. Patienterna mår bra och känner trygghet. Vi ser en tendens till att deras vårdbesök har minskat, säger Michael McKeogh.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Pilotprojektet Riktad primärvård för äldre visade att mottagningarnas helhetsgrepp kring äldres hälsa minskade antalet vårddagar i slutenvården i den aktuella gruppen. Mottagningarna fyller ett behov av mer trygghet och kontinuitet och ger en stabilare hälsa.