Region Östergötland

Fjärdeplats i bredbandstäckning för Östergötland

Bilden visar kablar som håller på att grävas ner i marken.

[2021-03-29]

87,4 procent av hushållen i Östergötland hade tillgång till bredband om 100 megabit per sekund i oktober 2020. Det är en ökning med 2, 26 procent eller cirka 7 700 hushåll och placerar länet på en fjärdeplats i landet i bredbandstäckning.

Det är Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 som visar att Östergötland har en förhållandevis god bredbandstäckning. 87,4 procent av hushållen i Östergötland hade tillgång till bredband om 100 megabit per sekund (Mbit/s) i oktober förra året. Snittet för riket är 86,8 procent. Östergötland rankas som 4 av 21 län när det gäller bredbandstäckning.
Bland kommunerna i Östergötland är det Linköping som har kommit längst. 95,3 procent av hushållen är anslutna till bredband om minst 100 Mbit/s, följt av tvåan Norrköping där det är 92 procent. Ydre och Valdemarsvik hade den snabbaste tillväxten, med 5,9 respektive 4,8 procents ökning av bredband om 100 Mbit/s.

Ökning av tillgång på landsbygden
Om även hushåll som finns i absoluta närheten av ett fibernät räknas in har Linköping och Norrköping kommit längst. Där har drygt 98 procent av alla hushåll antingen tillgång till fiber eller fiber i absoluta närheten.
Tillgången till snabbt bredband på landsbygden ökade med 12,3 procent. Drygt 55 procent av hushållen på landsbygden i Östergötland är i dag anslutna till bredband om minst 100 Mbit/s. Minst skillnad mellan tätort och landsbygd när det gället tillgång till snabbt bredband är det i Ydre kommun.

"Tillgång oerhört viktigt"
– Det är glädjande att utbyggnaden av snabbt bredband fortsätter och att vi ser en stor ökning av tillgången på landsbygden. Tillgången till snabbt bredband är oerhört viktigt, vilket inte minst visat sig under pandemin, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden och fortsätter:
– Det är fortfarande bara strax över hälften av hushållen som har tillgång till snabbt bredband på landsbygden. Därför måste vi, tillsammans med kommunerna och operatörerna, fortsätta att arbeta för att kunna öka utbyggnaden ännu mer.

I Region Östergötlands bredbandsstrategi är målet att 95 procent av alla hushåll och företag i länet ska ha faktisk tillgång till snabbt bredband liksom att 98 procent ska ha möjlighet att ansluta sig till bredbandsnät om 1 gigabit per sekund (Gbit/s) 2025.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen

 

Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 
Post- och telestyrelsens (PTS) har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2020.

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:
• År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
• År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
• År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.