Region Östergötland

Fjärde dosen till alla från 65 år

En vaccinatör med blå handskar ger en person en vaccinspruta i överarmen.

[2022-04-04]

Region Östergötland erbjuder nu en fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla som är 65 år eller äldre. Den omfattande vaccinationsinsatsen för att stoppa coronapandemin nådde i helgen också en milstolpe. Då gavs det miljonte vaccinsticket i länet.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation så erbjuds nu den fjärde vaccindosen till alla östgötar från 65 år. Även personer i åldern 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist omfattas av erbjudandet.

Den fjärde dosen erbjuds när fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader. Erbjudandet skickas via post eller digital brevlåda.

Sedan tidigare erbjuds den fjärde dosen till alla som är 80 år och äldre, samt till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård.

– Det finns fortfarande en väsentlig smittspridning både här i landet, och i andra länder. Eftersom vaccinskyddet nu börjar avta för personer i gruppen som är 65 år och äldre så är det motiverat att även erbjuda dem ytterligare en vaccindos, säger Kerstin Jonsson, Region Östergötlands vaccinationssamordnare.

En miljon vaccinstick

Region Östergötlands omfattande vaccinationsinsats mot covid-19 nådde i lördags en milstolpe när det miljonte vaccinsticket delades ut i länet.

– Med tanke på att vaccin är vårt bästa redskap för att förhindra att människor blir svårt sjuka i covid-19 så känns det väldigt bra att så många östgötar väljer att vaccinera sig. Både för deras egen skull och för människorna runtomkring dem, men också för att skydda de sköra grupperna i samhället, säger Kerstin Jonsson.

Smittspårning fortsätter

Från den 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, men det innebär inte att pandemin är över. Med hjälp av vaccinerna så kan den hanteras på ett annat sätt än tidigare, men smittspårning fortsätter i de verksamheter som vårdar eller ger omsorg till personer med förhöjd risk att drabbas av allvarlig sjukdom av viruset.

Ordningen med smittsäkra besök fortsätter också i Region Östergötlands lokaler.

– I sammanhanget är det även viktigt att påpeka att den som ännu inte vaccinerat sig alls fortfarande har möjlighet att ta den första dosen, för att skaffa sig ett grundskydd mot covid-19, säger Kerstin Jonsson.

Nu införs smittsäkra besök

1177.se

Text: kommunikationsenheten