Region Östergötland

Fas 4 inleds med 55-59-åringar

Bilden visar personer som är på en vaccinationscentral för att bli vaccinerade.

[2021-05-21]

Vaccinationerna i Region Östergötland går nu vidare i fas 4. På torsdag i nästa vecka får den första gruppen, i åldern 55-59 år, brev med erbjudande om vaccinering.

– Vaccinationsarbetet har löpt på i hög takt och vi har en bra vaccinationstäckning med ett tydligt fokus på äldre och riskgrupper, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen. Därför känns det bra att kunna gå vidare med fas 4 nu.

Hittills har 46,2 procent av invånarna över 18 år fått den första dosen vaccin i Östergötland, vilket är högre än riksgenomsnittet enligt Folkhälsomyndighetens statistik. I de äldre åldersgrupperna är täckningen mycket hög. Bland invånarna som är 60 år och äldre har över 90 procent fått den första dosen.

Uppmanar att boka
Hittills har vaccinationsinsatsen riktats till prioriterade riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det handlar om äldre och personer med sjukdomar som gör att de riskerar att bli svårt sjuka i covid-19, som exempelvis hjärtsvikt, kol eller diabetes.

– Vi har gjort en noggrann utsökning av personer med diagnoser som innebär risk för svår covid-19 och det har rört sig om en stor grupp personer, säger Rickard Lundin. Vi vet att en övervägande majoritet av de som vårdas eller har vårdats på sjukhus finns i den gruppen.

– Därför känns det bra att vi nu har erbjudit vaccinering till de som löper störst risk att bli svårt sjuka. Och jag vill uppmana alla i riskgrupperna som inte har bokat tid för vaccination att göra det.

Första gruppen i fas 4
Nu går vaccinationsinsatsen vidare i fas 4 där den första gruppen är invånare i åldern 55-59 år. De får brev med erbjudande om vaccinering i sin digitala brevlåda på torsdag i nästa vecka eller med posten ett par dagar senare.

– Vi släpper på grupperna i fas 4 utifrån hur vaccintillgången ser ut och hur stora åldersgrupperna är, säger Rickard Lundin. Hur stor nästa grupp blir och när de får sitt erbjudande, beror på vilka leveranser vi får.

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen