Region Östergötland

Färre söker vård för hjärtinfarkt

[2020-04-16]

Antalet patienter som söker vård för stora hjärtinfarkter har halverats i Östergötland under 38 dagar med covid-19. ”Det är en alarmerande nedgång, många riskerar att drabbas av bestående skador”, säger Magnus Janzon, verksamhetschef och docent vid kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Magnus Janzon

Det är preliminära data ur kvalitetsregistret Swedeheart som visar att vårdtillfällena för akuta stora hjärtinfarkter har minskat med 49 procent jämfört med samma period 2016 till 2019. Mätningen är gjord mellan den 1 mars och den 7 april och omfattar 38 dagar av perioden då covid-19 har spridits i Östergötland. I hela landet var minskningen 25 procent och i Stockholm var den 40 procent.

– Det finns en stor risk att människor tar rådet att stanna hemma när de är sjuka på så stort allvar att de inte ens söker vård för akuta besvär när de behöver, säger Magnus Janzon.

Invånarna i Östergötland ska inte dra sig för att söka akut hjärtsjukvård av rädsla för att smittas med covid-19, betonar han.

– På sjukhusets akutmottagningar och avdelningar skiljs patienter med symtom som kan vara covid-19 från andra patienter. Båda grupperna får hjärtsjukvård men på olika ställen, säger Magnus Janzon.

Ring 112!

Rådet till den som drabbas av symtom på hjärtinfarkt är att ringa till SOS Alarm på nummer 112. Vanliga symtom är bröstsmärta eller ett tryck över bröstet som inte går över på 10 till 15 minuter. Efter 112-samtalet hämtas patienten av en ambulans och körs till sjukhuset. Hjärtsjukvården startar redan i ambulansen och patienten kommer direkt till hjärtintensiven utan att behöva sitta i väntrum.

– Vänta inte med att söka vård. Ring 112 och låt oss bedöma tillståndet. Vi har en mycket välfungerande hjärtsjukvård här i regionen och finns här beredda på sjukhuset att ta hand om patienter med akuta hjärtbesvär dygnet runt, säger Magnus Janzon.

Behandlingen kan till exempel vara ballongvidgning av kranskärl som är tilltäppt med en blodpropp. Det gör att blodet kan passera igen.

– Den som inte söker vård vid hjärtinfarkt utsätter sig för livsfara och risk att få bestående hjärtproblem. Vi vet ju inte hur de som avstår från att söka vård mår nu, men jag gissar att en del har symtom som lätt förväxlas med covid-19, till exempel tryck över bröstet, andningsbesvär och hosta, säger Magnus Janzon.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 76 28

Fakta:
Det här är några vanliga symtom vid en hjärtinfarkt (källa 1177.se):

• Stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna
• Obehagskänsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna
• Illamående
• Andnöd
• Kallsvettning
• Rädsla och ångest
• Värk i ryggen
• Influensaliknande besvär samtidigt med bröstsmärtor.
• Hjärtklappning och yrsel

En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl så att blodet inte kan passera som det brukar. Den del av hjärtat som skulle ha tagit emot blodet från det tilltäppta kranskärlet får syrebrist och hjärtmuskeln skadas.

Läs mer på 1177.se.