Region Östergötland

Färre inlagda barn under pandemin

[2020-10-08]

Antalet barn som har fått läggas in på sjukhus på grund av infektioner har halverats under våren jämfört med året innan. "Folkhälsomyndighetens rekommendationer är helt enkelt bra för barnen", säger verksamhetschefen Catrin Furuhjelm.

Bilden visar en grafik över antalet inlagda barn med infektion 2014-2020

Mellan mars och juni i år behövde 46 barn i Östergötland sjukhusvård på grund av en infektion. Säsongen innan var den siffran 103 under samma period. Det handlar om barn i alla åldrar, men neonatalvård ingår inte i siffrorna.

Barnsjukvården i Region Östergötland har gått igenom statistiken åtta år bakåt i tiden och upptäckt att årets siffra är den lägsta under hela perioden. En liknande typ av nedgång i infektioner hos små barn gick även att se under pandemin med svininfluensa.

– Vi har mycket färre barn som ligger inne för infektioner och det är en vinst för barnet och hela familjen. Det betyder att färre barn har blivit allvarligt sjuka. Att behöva vara inlagd med sitt barn kan påverka en förälder under lång tid och bli ett trauma som följer med, säger Catrin Furuhjelm, verksamhetschef på HKH Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).

"Bra för de allra minsta"

Vanliga infektioner som kan kräva sjukhusvård för barn är magsjukor, RS-virus, influensa och lunginflammation. Förklaringen till minskningen tros vara den förbättrade handhygienen hos befolkningen, men också att både barn och vuxna numera stannar hemma när de är sjuka.

– Jag förstår att det är bökigt att vabba, tvätta händerna hela tiden och att ingen får vara snorig på förskolan. Men här ser vi en lösning på ett problem som vi har varje år. Rekommendationerna är helt enkelt bra, speciellt för de allra minsta barnen. De har mindre marginaler och behöver inneliggande vård i större utsträckning än större barn, säger Catrin Furuhjelm.

Orsaken till att små barn får infektioner är ofta att storasyskon tar med sig smittor hem från förskolan. Nästan alla små barn som får RS-virus har ett äldre syskon på några år, berättar verksamhetschefen. För det äldre barnet ter sig RS-viruset i regel som en vanlig förkylning, medan ett nyfött barn kan få lungpåverkan och svårt att andas av samma virus.

Bättre livskvalitet

Trenden är densamma i hela länet och även på barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping märks nedgången av tydligt.

– Vi har halverat antalet vårdtillfällen för barn som är inlagda för infektioner. Om vi kan fortsätta att förebygga på det här sättet så är det en jättestor vinst för alla barn som slipper bli så sjuka att de behöver vårdas på sjukhus. Framför allt handlar det om barnens livskvalitet, säger tillförordnad verksamhetschef Erik Wejryd.

Den genomsnittliga vårdtiden för barn som får sjukhusvård för infektioner i Region Östergötland är mellan två och tre dygn.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88