Region Östergötland

Extra vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Närbild på när en person tar en spruta i armen på en annan person.

[2021-09-13]

Nu erbjuder Region Östergötland en extra dos vaccin till personer med nedsatt immunförsvar, orsakat av sjukdom eller behandling. Erbjudandet når digitala brevlådor i dag, måndag. Med vanlig post kommer det om några dagar.

Personer med nedsatt immunförsvar riskerar att bli allvarligt och långvarigt sjuka i covid-19. Det är därför extra angeläget att de vaccineras. I vissa fall kan också den som har kraftigt nedsatt immunförsvar ha svårt att få en fullgod skyddande effekt av vaccinen, jämfört med en person som har ett normalt fungerande immunförsvar.

Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och erbjuder nu en extra dos vaccin till ett flertal olika patientgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar. Det kan handla om personer som genomgått organ- eller stamcellstransplantation, eller behandlas för olika typer av cancer- och njursjukdomar. Erbjudandet går ut till dem som är 18 år och äldre.

– Det här gäller personer där vi vet att immunsvaret på vaccination är, eller kan vara, nedsatt. De som nu kontaktas har av läkare bedömts vara i behov av ytterligare vaccin, säger Martin Magnusson, medicinsk rådgivare och biträdande vaccinationssamordnare.

Trots en extra vaccindos så finns risken att vissa patienter i de här grupperna ändå inte når upp till ett fullgott skydd. Det är därför viktigt att de, och personer i deras omgivning, följer de allmänna rekommendationerna för att minska smittspridningen. Viktigt är också att anhöriga från 16 år, och som bor i samma hushåll, vaccinerar sig mot covid-19.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen