Region Östergötland

”Extra stor risk att bli isolerad”

Bilden visar Johannes Antus och Suss Skeppstedt som sitter och pratar med varandra.

[2020-07-02]

Personer med psykisk ohälsa kan vara särskilt sårbara under pandemin. När vardagens träffar blir inställda ökar ensamhet och risk för isolering. Många är beroende av stöd från anhöriga som de nu inte kan träffa som vanligt.

Pandemin med covid-19 skapar oro hos många, men personer som redan har psykiska besvär kan drabbas extra mycket. För att minska smittspridning införs restriktioner som begränsar fysisk kontakt i samhället. Dessa förändringar kan också ha negativa konsekvenser för den psykiska hälsan i befolkningen.
Johannes Antus och Suss Skeppstedt arbetar i psykosteamet på psykiatriska mottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping (US). De driver en öppenvårdsmottagning för 600 patienter med olika diagnoser inom psykosspektrat. I vanliga fall träffar de patienterna här på mottagningen vid vårdbesök, provtagningar och uppföljningar. Men nu får de ta till telefon och videosamtal i många kontakter, för att minska risk för smittspridning.

– När man har en psykossjukdom är det extra stor risk att bli isolerad om man tappar de sociala aktiviteterna. Vi vet att det är många som har det ensamt och isolerat nu när de ska hålla avstånd. En del blir kvar hemma och riskerar att bli mer passiva än vanligt, säger Johannes Antus som är sjuksköterska.

Beroende av anhöriga
I behandlingen ingår ofta ett program med sociala aktiviteter. Det rekommenderas både för den psykiska och fysiska hälsan. På mottagningen vet man att en del patienter blir sämre när de inte kan gå till aktiviteterna.

– För personer som har social fobi, som exempel, är det viktigt att utsätta sig för sociala sammanhang. Om den exponeringen inte blir av är det lätt att den sociala fobin förvärras, säger Suss Skeppstedt, skötare på mottagningen.

Personer med psykossjukdom kan vara beroende av sina anhöriga, som ofta är äldre föräldrar. När rekommendationerna nu är att hålla avstånd får många klara sig själva i ökad utsträckning.

– Det kan vara svårt för många och det finns en risk att det inte alltid fungerar som det ska med läkemedel. Men vi ser också patienter som själva börjar ta ett större ansvar och till exempel hjälper sina föräldrar att handla mat, säger Johannes Antus.

Träffa patienter ute
I vissa fall behöver vården ändå ske på mottagningen, till exempel om mottagningen uppfattar att hälsotillståndet är akut eller om patienten känner behov av att träffas. De kan också träffa patienter ute eller i vissa fall göra hembesök. På mottagningen har de etablerat ett coronarum, avskilt från andra patienter om en patient behöver komma och samtidigt har symtom som kan vara covid-19.

– Egentligen känner vi ett behov av att träffa våra patienter för att kunna uppfatta nyanser och se på nära håll hur de mår. Vi vill återgå till fysiska möten för alla när det också kan rekommenderas ur smittsynpunkt, säger Suss Skeppstedt.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen