Region Östergötland

Europeisk utmärkelse till röntgenkliniken för Årets vetenskapliga artikel

Bildtext: Johan Kihlberg, Annika Hall, Anders Tisell och Peter Lundberg vid MR-kameran. Boel Hansson saknas på bild.

[2022-03-04]

Forskare vid röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, belönas med utmärkelsen Årets vetenskapliga artikel av AuntMinnie Europe, ett av världens största radiologiska nätverk. Studien visar att MR-relaterade incidenter är kraftigt underrepresenterade och att utbildningsinsatser behövs omgående i vården.

– Vi är glada över utmärkelsen och att MR-säkerheten uppmärksammas internationellt av AuntMinnie Europe, säger Johan Kihlberg, disputerad röntgensjuksköterska på röntgenkliniken.
Han har tillsammans med röntgensjuksköterskan Annika Hall, MR-fysikerna Anders Tisell och Peter Lundberg, och disputerade röntgensjuksköterskan Boel Hansson, Lund, genomfört studien om MR-säkerhet.

Inga metallföremål
Magnetresonans är en metod för medicinsk bildtagning där starka magnetfält används. En magnetkamera kan ta bilder av nästa alla organ inne i kroppen för att upptäcka sjukdomar, skador och följa upp behandlingar. MR-kamerornas starka magnetiska fält är en risk, och kräver ett särskilt säkerhetstänk för att inte olyckor ska ske hos patienter och personal. Metoden omgärdas av lagar och förordningar.

– Magnetfältet är alltid "på" oavsett om en undersökning pågår eller ej och det gör miljön runt MR-kameran speciell. Man får inte ta med metallföremål till undersökningsrummet. Om patienten har inopererade metallobjekt i kroppen, exempelvis en pacemaker, ska det identifieras innan undersökningen, säger Johan Kihlberg.

Rapporterades ofta inte
I studien har intervjuer genomförts med MR-ansvariga på 13 sjukhus i sydöstra sjukvårdsregionen om nivån på MR-säkerhet och MR-relaterade incidenter. Dessutom samlades MR-relaterade incidenter in från de senaste fem åren. Analysen visar att medarbetarna inte sällan upplevde osäkerhet och brist på kunskap. Det hände att metallföremål i kroppen och i kläder upptäcktes i efterhand. Resultaten visar också att bara en tredjedel av alla incidenter ledde till en avvikelserapport.

– Det var oväntat många incidenter som inte rapporterades och därmed inte kommer till vårdens kännedom som avvikelser. Medarbetarna visade intresse vid intervjuerna och berättade om osäkerhet i arbetet. Vi ser att vi behöver lära oss mer om vilka händelser som leder till incidenter och har identifierat ett utbildningsbehov hos medarbetare, säger Johan Kihlberg

Utbildningar inom MR-säkerhet har genomförts på nationell nivå och en multiprofessionell grupp har bildats för att ge ut rekommendationer kring MR-säkerhet. Forskarlaget planerar nu en uppföljningsstudie om MR-säkerhet på en större studiegrupp.

Bilden: Johan Kihlberg, Annika Hall, Anders Tisell och Peter Lundberg vid MR-kameran på Universitetssjukhuset i Linköping. Boel Hansson saknas på bild.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyheter, 010-103 76 28

Studien: Magnetic resonance imaging incidents are severely underreported: A finding in a multicentre interview survey. Kihlberg J et al, European Radiology, 20 July 2021.

Andra webbplatser