Region Östergötland

Ett fall av coronavirus bekräftat i Östergötland

[2020-03-09]

Ett fall av det nya coronaviruset covid-19 har nu bekräftats i Östergötland.

På måndagskvällen fick Region Östergötland provsvar som bekräftade det första fallet av coronasmitta i länet. Det handlar om en vuxen person bosatt i östra länsdelen som smittats under en resa i norra Italien och blivit sjuk efter hemkomsten. Personen har hållit sig isolerad i hemmet och har lindriga symtom.

– Personen har skött sig exemplariskt och har kontaktat vården via 1177 på det sätt som vi rekommenderar och provtagits. Nu vidtar smittspårning enligt sedvanliga rutiner, men vi bedömer inte att andra än de närmaste anhöriga utsatts för smitta, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Hon konstaterar att det var väntat att fall av covid-19 skulle upptäckas även i Östergötland.
– Vi förväntar oss att fler fall upptäcks även här och har haft tid att förbereda oss för det. Alla funktioner som behövs för att ta hand om personer som smittats finns på plats.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88