Region Östergötland

Ersättningar till medarbetare med anledning av covid-19

[2020-11-09]

Region Östergötland kommer att betala ut extra ersättningar till medarbetare med anledning av covid-19:s påverkan på hälso- och sjukvården. ”Det känns bra att vi fått till en ersättningsmodell som är till för den verksamhet där det är högst belastning, såväl fysiskt som psykiskt”, säger HR-direktör Zilla Jonsson.

Bilden visar sjukvårdsmedarbetare som arbetar med covid-vård.

Syftet med de nya ersättningarna är två. Det ena är att underlätta och säkra bemanning av vårdplatser i vården av patienter med covid-19 och i verksamhet med vård som inte kan vänta. Det andra är att ge en ersättning för den belastning som covid-vård innebär. Det handlar både om fysisk och psykisk belastning och om krav på ökad flexibilitet.

– Vi har strävat efter att få till en så bra ersättningsmodell som möjligt med utgångspunkt från de förutsättningar och möjligheter vi har här i Region Östergötland, säger HR-direktör Zilla Jonsson och fortsätter:

– Det är viktigt att vi inom länet har en likvärdighet i hur vi hanterar ersättningarna till medarbetarna. Det blir det genom den här modellen och det är vi glada för.

Bredare ersättning till fler yrkesgrupper
De nya ersättningarna har tagits fram utifrån återkoppling kring vårens pandemisituation och tillsammans med chefer på olika nivåer och representanter för lokal särskild sjukvårdsledning.

– Ersättningen kommer att kunna ges bredare och till fler yrkesgrupper än i våras och har förankrats inför beslut. Det har funnits mer tid och bättre förutsättningar. På det här sättet har vi försökt att få en ersättningsmodell som ska tillämpas lika oavsett var covid-vården bedrivs i regionen, säger Jessica Frisk, vårddirektör i Region Östergötland.

Ersättningarna gäller:
• Vid extra pass.
• Per dag vid arbete med covid-vård.
• Medarbetare med förtroendearbetstid.
• Läkare vid arbete under extra jourpass.

Det innebär exempelvis att en sjuksköterska som arbetar heltid på en vårdavdelning med covid-vård och över 50 procent covid-patienter, får 300 kronor mer per arbetspass vilket på en hel månad med cirka 20 arbetspass innebär ett tillägg om 6 000 kr. Om hen även arbetar extra så innebär det 290 procent av timlönen. Med en lön på 32 000 kr och ett extrapass på 8 timmar så innebär det en lön för extrapasset på 4 800 kr.

Ersättningarna gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 10 januari 2021.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 86 13