Region Östergötland

En fjärde dos till alla från 80 år

Två händer med tunna blå skyddshandskar sätter en spruta i en persons arm.

[2022-02-14]

Från och med 21 februari erbjuder Region Östergötland en fjärde dos covid-19-vaccin till alla som är 80 år och äldre, till de som bor på särskilda boenden för äldre, och till personer med hemtjänst eller hemsjukvård. Alla i de berörda grupperna får en personlig inbjudan inom de närmaste veckorna.

Även om de flesta restriktioner har tagits bort, så är smittspridningen av covid-19 fortfarande omfattande i länet. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendation erbjuder därför Region Östergötland nu ytterligare en dos vaccin till de grupper som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom. Immunförsvarets förmåga att reagera på vaccinationen, och skapa ett långvarigt skydd, avtar i takt med stigande ålder.

Den fjärde vaccinsprutan kan ges tidigast fyra månader efter föregående dos. Vaccinationsarbetet inleds måndag 21 februari, och brev till de som berörs skickas ut successivt från och med mitten av denna vecka.

Sprutan ges på vaccinationscentralerna i Linköping, Norrköping och Motala, samt på länets vårdcentraler. Personer som själva har möjlighet att ta sig till en vaccinationscentral kan boka tid via 1177.se från och med 21 februari. På vissa platser finns även drop in, för den som föredrar det.

– Många restriktioner har tagits bort, men det är ändå fortsatt viktigt att vaccinera sig. Vaccin är vårt bästa verktyg mot covid-19, dels för att skydda sig själv, dels för att skydda de som är sköra och riskerar att bli svårt sjuka, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare.

På grund av den stora smittspridningen kvarstår besöksförbudet i Regions Östergötlands vårdlokaler tills vidare.

Tidigare nyhet om besöksförbudet. 

Text: Gustav Borg, kommunikationsenheten