Region Östergötland

En av de första mottagningarna för covid-19 finns på Vrinnevisjukhuset

[2020-12-17]

På Vrinnevisjukhuset finns en av landets första öppna mottagningar för rehabilitering av patienter som har haft covid-19. Den kom snabbt på plats under pandemin och behovet av insatserna är stort.

Bilden visar en patient som tränar hos en fysioterapeut.

Mottagningen som öppnade i juni på Vrinnevisjukhuset är en av landets första för patienter som har skrivits ut efter covid-19. Hittills har den behandlat runt 120 patienter och haft telefonkontakt med betydligt fler.

- Vi kom tidigt på plats under pandemin, på uppdrag från lokal sjukvårdsledning att möta de rehabiliteringsbehov som vi såg i vården. Även om vi inte visste allt om behoven då så öppnade vi med målet att utveckla mottagningen successivt, säger Gunilla Dahllöv, verksamhetsansvarig.

Patienterna har vårdats på sjukhus för covid-19, eller kommer på remiss från primärvården när de har positivt pcr-prov eller antikroppstest. På mottagningen får de uppföljning och behandling av ett multimodalt team. Alla utskrivna patienter följs upp och även om de inte behöver vård så får de ett telefonsamtal.
- Vi ser ett stort behov av de här insatserna. Många patienter som har skrivits ut från sjukhus har kvarstående besvär och behöver rehabilitering. Men det är också en stor grupp som har varit långtidssjuka hemma som behöver rehabilitering, säger Mirjam Schimanke, medicinskt ansvarig läkare.

Störd koncentration och hjärntrötthet
Koncentrationsstörningar och hjärntrötthet är vanliga besvär, liksom avsaknad av smak och lukt. Det senare gäller främst patienter som har varit långtidssjuka hemma. Många kan inte koncentrera sig på sitt arbete eller köra bil, många månader efter insjuknandet. Andfåddhet och ljudkänslighet är också vanliga kvarstående besvär.

- Det finns effektiva behandlingar för de här besvären inom rehabiliteringen men nu behöver vi också lära oss om den nya sjukdomen covid-19 och hur behandlingarna ska anpassas specifikt till behoven, säger Mirjam Schimanke.

Känner arbetsglädje
Patienterna kommer från östra länsdelen och efterfrågan på insatserna har varit stort allt sedan mottagningen öppnade. Trots en hög arbetsbelastning så beskriver teamet på Vrinnevisjukhuset en genuin arbetsglädje. De samarbetar nära med olika avdelningar på Vrinnevisjukhuset - geriatrik, neurologi, infektion och lungmedicin – och håller också kontakt och har kunskapsutbyte med andra medicinska centra i Tyskland och vid Karolinska institutet.

- Det är kul för alla på mottagningen brinner verkligen för det här. Detta har gått att genomföra snabbt tack vare att vi är ett medelstort sjukhus där alla kompetenser finns, samtidigt som vi har nära till varandra, säger Mirjam Schimanke och Gunilla Dahllöv.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen 

 

Om teamet
Teamet består av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator och vårdadministratörer. En del patienter behöver vård av hela teamet, andra behandlas för enskilda besvär. De medicinska uppföljningarna görs av sjuksköterskor där det finns kompetens både inom neurologi och luftvägssjukdomar. Ett nära samarbete finns med geriatrik, neurologi, infektion och lungmedicin.