Region Östergötland

Egna provanalyser för coronavirus

[2020-03-04]

Region Östergötland ska snart själv ha egen diagnostik för coronaviruset. Klinisk mikrobiologi vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) kommer att analysera prover.

Bilden visar provtagning.

Det finns fortfarande inga konstaterade fall av coronaviruset (covid-19) i Östergötland. Hittills har inte heller Region Östergötland haft en laboratorieverksamhet vid klinisk mikrobiologi på US för att själva kunna diagnostisera viruset, men ett förberedelsearbete för att ha det pågår nu.

– Vi bedömer att antalet provtagningar kommer att öka den närmaste tiden. Vi gör det här för att öka den nationella kapaciteten att kunna analysera fler prover på kortare tid och kunna minska svarstiderna betydligt för Region Östergötland, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i regionen.

Folkhälsomyndigheten räknar med att utbrottet av coronaviruset kommer att pågå under en längre tid. Det gör att regionerna själva bör ha kapacitet och beredskap för diagnostik. Tiderna för transporter av prover behöver också minskas.

Öka kapaciteten

Prover har till att börja med skickats till Karolinska Universitetssjukhuset och Folkhälsomyndigheten. För att öka kapaciteten görs analyser även på flera andra platser i landet sedan ett par veckor tillbaka.
– Tanken är att vi ska hjälpa till att öka kapaciteten ytterligare och vi ska också kunna ta emot prover från andra regioner. Vi räknar med att kunna starta med det här i början av nästa vecka, förklarar Britt Åkerlind.

Provtagning tidsbokas

Provtagning sker på alla tre sjukhusen i länet. På Universitetssjukhuset har ett provtagningstält satts upp utanför infektionskliniken för att underlätta provtagningen där.
Det är enbart provtagning efter tidsbokning som kommer att göras, det är inte möjligt att komma till sjukhusen för att göra drop in-test.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29