Region Östergötland

Du kan bli donator för ägg och spermier

[2020-08-27]

Det blir allt vanligare att bli till genom en donation med antingen ägg eller spermier, eller både och. Nu är fertilitetsbehandlingarna igång igen på Reproduktionsmedicinskt centrum och vården söker nya donatorer.

Bilden visar Susanne Liffner som talar med en man sedd bakifrån.

Reproduktionsmedicinskt centrum på Universitetssjukhuset i Linköping (US) är ett av landets stora centra för fertilitetsbehandlingar. Efter fyra månaders uppehåll på grund av coronapandemin ges behandlingarna som vanligt igen.

– I Sverige kan barnlösa par och ensamstående kvinnor få behandling med donerade ägg och spermier när deras egna inte fungerar för en graviditet, och om de ändå vill bli föräldrar. Till behandlingarna behöver vi donatorer för både ägg och spermier, säger Susanne Liffner, medicinskt ansvarig överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum.

Donatorerna ska vara över 23 år, fullt friska och inte ta mediciner. Den övre åldersgränsen för kvinnor är 35 år och 45 år för män.

– Många blir donatorer för att de vill göra en insats för andra. De känner ofta någon som har haft svårt att bli förälder. Men vi tror att det finns fler som kan vilja hjälpa andra, precis som många blir blodgivare, säger Susanne Liffner.

Mottagarna blir föräldrar
Det är det mottagande paret som blir barnets föräldrar. Om man är ensamstående och gör behandling blir man barnets enda förälder. Donatorn har inga juridiska skyldigheter eller rättigheter gentemot det barn som kan bli till, och är också anonym för det mottagande paret. Däremot har barnet rätt att vända sig till vården och få veta identiteten på donatorn när det blir vuxet.
– Föräldrarna ska berätta för barnet att det har kommit till genom en donation. Det påverkar medicinska faktorer som är bra att känna till, och alla har rätt att veta sitt ursprung om de önskar det, säger Susanne Liffner.

Stort forskningsområde
Behandlingar med donerade spermier utförs sedan trettio år på Reproduktionsmedicinskt centrum, som är en del av kvinnokliniken på US. Behandlingar med ägg kom i 2000-talets början. På kliniken pågår också många forskningsprojekt om reproduktionsmedicinens olika frågor. De handlar bland annat om orsaker till ofrivillig barnlöshet och etiska och medicinska aspekter av fertilitetsbehandlingar, där den vanligaste är in vitro-fertilisering (IVF).

– I mitt arbete träffar jag mottagarna på hela resan från infertilitetsutredning till IVF-behandling som i många fall leder till ett barn. Det är fantastiskt att få vara med om. Ofta ser vi orsaken till varför ett par inte har fått barn på naturlig väg. Det kan vara mannens spermier eller kvinnans äggreserv som gör det svårt. Men i runt en fjärdedel av fallen ser vi inte någon anledning och här har vi ett stort forskningsområde, säger Susanne Liffner.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Så gör du intresseanmälan för att bli donator:
Så gör du intresseanmälan för att bli donator:
• Gå till kontaktkortet Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC), kvinnokliniken US, på 1177.se
• Välj "Intresseanmälan spermiedonation" eller "Intresseanmälan äggdonation" under Våra e-tjänster
• Logga in med e-legitimation, som mobilt Bank-ID eller Freja eID plus
• Följ instruktionerna