Region Östergötland

Driftstörning i regionens journalsystem

[2021-09-10]

Region Östergötland har under fredagen haft en driftstörning i patientjournalsystemet som uppstod i samband med en planerad uppdatering under natten till fredagen. Det innebär att det för närvarande inte går att boka tider för provtagning av covid-19.

Arbete med att felsöka och åtgärda problemen i journalsystemet pågår.

Vårdverksamheten pågår i normal omfattning och reservrutiner används till exempel för att dokumentera anteckningar i patientjournaler. Anteckningar som tidigare lagts in i patienternas journaler går att läsa.

Störningarna i systemet påverkar webbtidbokningen och medför bland annat att det inte går att boka tider för provtagning av covid-19. Dagens provtider är fyllda sedan tidigare. I nuläget är det inte klart när bokningen kan återupptas. När det är möjligt kommer regionen att gå ut med information om det, bland annat via 1177.se.
Bokning av vaccination mot covid-19 påverkas inte av störningarna. Det fungerar att boka tid för vaccination på 1177.se.

Region Östergötland har med anledning av händelsen etablerat särskild sjukvårdsledning och är i stabsläge.

Textansvarig: nyhetsredaktionen