Region Östergötland

Dödsfall i första och andra pandemivågen jämförda

[2021-04-28]

Fler personer med bekräftad covid-19 utanför sjukhus avled under den andra pandemivågen än under den första. De åtgärder som gjordes för att få ner smittspridningen minskade inte dödligheten, visar Region Östergötlands granskning.

Bilden visar Stefan Franzén.

Region Östergötland har jämfört dödsfallen i länet där personen haft bekräftad covid-19 och avlidit i särskilt boende eller i hemmet under den första respektive andra pandemivågen. Den första vågen omfattar tre månader (31 mars till och med 30 juni 2020) och den andra vågen likaså (15 oktober till och med 15 januari). Andra vågen klingade inte av på samma sätt som den första, men för att få en lika lång observationsperiod och för att resultatet inte skulle påverkas av att vaccinationen inletts sattes det slutdatumet.

– Granskningen är ett sätt för oss att lära oss mer om pandemin och ett led i vårt patientsäkerhetsarbete, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Åtgärder ingen effekt på dödlighet
Granskningen visar att 135 personer avled i särskilt boende eller i eget hem under andra vågens tre första månader, jämfört med 122 under första vågen. I rapporten konstateras därför att de åtgärder som gjordes för att minska smittspridningen inte hade någon effekt på dödligheten. Åtgärderna handlade om mer skyddsutrustning, utbildning av personal och införande av särskilda avdelningar för smittade personer.

– Resultatet är lite förvånande, men det verkar som att smittan trots åtgärderna har tagit sig in på boenden och att dödligheten i högre grad istället påverkas av skörhet, samsjuklighet och ålder, säger Stefan Franzén.

Ålder, kön, samsjuklighet, skörhet, orsak till dödsfall och sjukhusvård har jämförts med resultaten i granskningen under första vågen. Utfallet är i princip likadant inom alla områden.

Vaccinering gör skillnad
För 15 procent av dödsfallen bedömdes covid-19 vara den direkta dödsorsaken under båda tidsperioderna. För 70 procent under första vågen, respektive 76 procent under andra vågen, var covid-19 en bidragande orsak. Det framgår vidare att alla som avled hade en betydande eller allvarlig skörhet under båda tidsperioderna. 112 respektive 115 personer hade en omfattande samsjuklighet och hälften av de avlidna var 88 respektive 89 år eller äldre.
Under både den första och den andra vågen fanns det upprättade vårdplaner i 90 procent av fallen.

– Det finns inget som skiljer ut sig i jämförelsen och det är naturligtvis tråkigt att vi inte har lyckats skydda den här gruppen bättre. Vaccineringen är det som kommer att göra skillnad, säger Stefan Franzén.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen