Region Östergötland

Digitala brev – ett viktigt verktyg under pandemin

Närbild på två händer som hanterar en mobiltelefon.

[2021-09-24]

Region Östergötland var tidigt ute med digitala kallelser till sina patienter, och under pandemin har de varit ett effektivt hjälpmedel för att snabbt nå ut med vaccinationserbjudanden till östgötarna.

Som en av de första regionerna i landet började Region Östergötland i maj 2019 att skicka ut digitala brev till sina patienter. Då gällde det kallelser till mammografisk hälsokontroll, och sedan dess har antalet brev som skickas till digitala postlådor ökat stadigt. När mammografin startade så gick cirka 37 procent av utskicken till en digital brevlåda, vilket kan jämföras med omkring 65 procent i dag.

Snabbare och säkrare

Arbetet med digitala utskick är en del i Region Östergötlands övergripande digitaliseringsstrategi. Målet är i slutänden att alla brev ska skickas digitalt till de invånare som har digital brevlåda och som använder 1177 Vårdguidens e-tjänster.

– Det är viktigt att påpeka att det inte handlar om digitalisering för sakens egen skull. Det här ger patienterna en smidigare, snabbare och säkrare lösning, eftersom de alltid kan nå brevlådan via sin mobiltelefon och legitimerar sig med bank-ID, säger Rolf Östlund, utvecklingsdirektör inom Region Östergötland.

Hjälper till att fylla tidböckerna

Under pandemin har invånarna fått brev med erbjudande om vaccination, och de som har digital brevlåda har fått brevet dit. Tack vare att digitala brev når mottagaren utan fördröjning så har hastigt avbokade vaccinationstider ofta snabbt kunnat bokas av en ny person. När vaccin levererats till regionen med kort framförhållning så har brevens snabbhet även hjälpt till att fylla tidböckerna och hålla vaccinationstakten uppe.

– De digitala utskicken har varit ett jättebra verktyg under pandemin. Förutom att de är snabba så gör de ju också att miljöbelastningen blir lägre, säger Rolf Östlund.

Sparar pengar

Region Östergötland skickar cirka 3 miljoner brev varje år, och från våren 2019 har andelen som skickas elektroniskt ökat från cirka 30 procent till omkring 60 procent, det vill säga till 1,8 miljoner digitala brev. Det ger besparingar ekonomiskt. Att skicka ett fysiskt brev kostar regionen i snitt cirka 6,70 kronor, och då är kostnaden för papper, kuvert, tryck och arbetstid inte inräknat. För ett digitalt brev är totalkostnaden istället cirka 3,70 kronor.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen