Region Östergötland

Digital utomlänsvård utreds

[2021-03-03]

Region Östergötlands kostnader för digital utomlänsvård har ökat kraftigt de senaste åren. Under 2020 var de cirka 38,5 miljoner kronor. Nu tillsätter regionstyrelsen en utredning i syfte att möta och reglera kostnaderna.

Bild på Kaisa Karro.

Patienter har sedan patientlagen infördes 2015 rätt att fritt välja offentligt finansierad öppenvård i landet. Etableringen av digitala vårdaktörer, i folkmun kallat nätläkartjänster, har inneburit att utomlänsvårdens del av primärvården fördubblades under åren 2015-2018. Under 2020 var Region Östergötlands kostnad för utomlänsbesök cirka 38,5 miljoner kronor. Nationella regleringar har gjorts av ersättningsnivåerna för digitala utomlänsbesök från drygt 2 000 kr till 500 kronor per besök. Trots det har kostnadsutvecklingen fortsatt.

Därför har regionstyrelsen idag beslutat om att starta en utredning av olika vägval för att möta och reglera kostnaderna. I uppdrag ingår att utreda förutsättningar för och konsekvenser av ett beslut om att reglera avgifterna och betalningen för digitala utomlänsbesök.

"Här för att stanna"

I uppdraget ingår också att utreda förutsättningar för Region Östergötland att utveckla sina egna digitala primärvårdstjänster i länet så att de kan erbjudas dygnet runt och alla veckans dagar.
– Den digitala vården är här för att stanna, men vi måste säkerställa att den också ges efter behov och inte dränerar regionerna på pengar. Samtidigt pågår ett arbete inom Region Östergötland att förbättra och utveckla den digitala tillgängligheten till primärvården, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).
Resultatet av utredningen ska redovisas i november.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen