Region Östergötland

Digital artrosskola för hand, knä och höft

[2020-05-13]

Nu lanserar Region Östergötland en digital artrosskola. Digitala artrosskolan fungerar på samma sätt som den vanliga – men i stället för gruppverksamhet får patienten ta del av utbildningen som en e-tjänst via Stöd och behandling, på 1177.se.

Bilden visar en patient som använder digitala artosskolan på en skärm hemma.

Nu lanserar Region Östergötland en digital artrosskola. Digitala artrosskolan fungerar på samma sätt som den vanliga – men i stället för gruppverksamhet får patienten ta del av utbildningen som en e-tjänst via Stöd och behandling, på 1177.se.

– Grunden i behandling av artros är information om sjukdomen, fysisk aktivitet och viktkontroll. Forskning visar att de patienter som går artrosskolan behöver opereras mer sällan. Med hjälp av digitala artrosskolan hoppas vi att fler artrospatienter får den kunskap de behöver för att hantera sina besvär, säger Tomas Gilliot, vårdenhetschef på Rehab Finspång.

Anmäla intresse för digital artrosskola
För att kunna ta del av Digitala artrosskolan anmäler man sitt intresse hos sin fysioterapeut eller arbetsterapeut.
– Patienten får undervisning och träning via text, bild och film och har möjlighet att skriva meddelande till sin behandlare. Det innebär att patienten kan ta del av informationen när som helst på dygnet, och flera gånger om de skulle vilja, förklarar Tomas Gilliot.

Efter den grundläggande teoridelen kan patienten även få ta del av träningsfilmer. Programmet har utvecklats tillsammans med Region Kalmar och Region Jönköping, och testas på kliniker från Rehab Väst, Rörelse och Hälsa, Rehab Öst och Rehab Finspång.

– Jag har gått den digitala artrosskolan, som jag fick tillgång till efter att ha träffat min fysioterapeut på Rehab öst, säger Ewa Ogell som har diagnosen knäartros. Jag fick välja mellan att gå artrosskolan fysiskt eller digitalt och valde det sistnämnda. Den var väldigt enkel och lättförståelig.

Nå fler patienter
Ett av syftena med att införa artrosskolan digitalt är att nå fler patienter och nya patientgrupper.

– Det digitala formatet hoppas vi kommer att passa yngre patienter särskilt bra, så ett av delmålen är att sänka medelåldern för de patienter som går artrosskolan. Under dessa coronatider ligger dessutom all gruppverksamhet nere, så just nu erbjuds endast den digitala varianten, säger Tomas Gilliot.

Artrosskolan hittar du på 1177.se genom att logga in på e-tjänsterna. 

Textansvarig: Linda Carlén Hallström, nyhetsredaktionen, 010-103 93 80

Om Artrosskolan
• 60 procent av patienterna som börjar artrosskolan och står på väntelista för operation hoppar av väntelistan. 
• Av de som genomför artrosskolan slutar 26 procent med läkemedel.
• Av totalt cirka 100 000 artrosdiagnostiserade i Sverige 2017 började ca 18 000 artrosskolan (18 procent).
• Snittåldern på deltagare i den traditionella artrosskolan är 67 år.
• Alla tre regioner i sydöstra sjukvårdsregionen har bidragit i framtagande av text, bilder, animationer och filmade träningsvideos till den digitala artrosskolan. Textinformationen kommer från kvalitetsregistret "Bättre omhändertagande vid artros" (BOA).