Region Östergötland

Depression minskade hos hjärtpatienter som fick KBT

[2020-02-03]

Det är vanligt att hjärtpatienter drabbas av depression efter utskrivning från sjukhus. En KBT-behandling speciellt riktad till patienter med hjärtsjukdom visar goda resultat i en studie från Linköping. – Nedstämdheten minskade och deltagarna upplevde en ökad livskvalitet, säger Peter Johansson, forskare och sjuksköterska i Region Östergötland.

Bilden visar Peter Johansson

Det är forskare från Region Östergötland och Linköpings universitet som har utvecklat och testat behandlingen som ges via nätet och riktar sig specifikt till patienter med hjärtsjukdom.

– Vi ser att hjärtpatienter som är färdigbehandlade kan utveckla depression när de har kommit hem från sjukhuset. Symtomen kan ofta kopplas till svårigheter att lära sig leva med hjärtsjukdomen, och riskerar att bli långvariga om patienten inte får behandling, säger Peter Johansson.

Kontakt med sjuksköterska
I studien deltog 144 hjärtpatienter med depression, där 72 deltagare fick kognitiv beteendeterapi (KBT) i nio veckor via nätet och återkoppling från en sjuksköterska.
Under samma tid fick en kontrollgrupp diskutera hälsa med varandra i ett nätforum, men utan att få KBT-behandling. Resultaten visar att deltagarna svarade bra på KBT-behandlingen och var positiva till att få återkoppling av en sjuksköterska med kunskap om deras hjärtsjukdom. Nedstämdheten minskade i gruppen när deltagarna fick bearbeta känslor och vardagssituationer som var kopplade till hjärtsjukdomen. Momenten var specifikt inriktade på livet med hjärtsjukdom med både teori och praktiska övningar. Flertalet deltagare såg sin depression som starkt kopplad till hjärtsjukdomen och tyckte att de kunde tillgodogöra sig behandlingen bättre när den var anpassad till diagnosen.

Fler diagnoser
Det finns ett stort behov av att ta fram bättre stöd till patienter som drabbas av depression i samband med en somatisk sjukdom.
– När behandlingen kan ges via nätet kan vi göra den tillgänglig för fler och det är också enklare för många av hjärtpatienterna att få terapin hemma vid datorn i stället för att resa in till vården. Vi såg också att behandlingen kunde ges av en annan profession än terapeuten, i detta fall en sjuksköterska, säger Peter Johansson.

Nu ska fler studier visa på effekten innan behandlingen kan erbjudas till hjärtpatienter.

– Vår förhoppning är att konceptet med riktad KBT-behandling ska kunna användas för fler diagnoser, till exempel njursjukdom, reumatisk sjukdom och lungsjukdom, säger Peter Johansson.

Inom forskargruppen utvecklar specialistsjuksköterskan Kristina Nilsson ett e-hälsostöd för patienter som väntar på transplantation från en avliden donator. Läs tidigare artikel via länk i högerspalten. 

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

I projektet samarbetar forskare från sjukvården i Region Östergötland i Peter Johanssons forskargrupp med psykologer i Gerhard Anderssons forskarlag vid Linköpings universitet. Resultaten har publicerats i JMIR Mental Health och studien har finansierats av anslag från Vetenskapsrådet, ALF-medel från Region Östergötland och Region Östergötland.