Region Östergötland

Den östgötska sjukvården förstärks med 150 miljoner kronor

Bilden föreställer operationspersonal.

[2020-04-15]

Regionstyrelsen har idag fattat beslut om att förstärka den östgötska sjukvården med 150 miljoner kronor. Beslutet gäller redan för innevarande år och är en permanent ramhöjning. Pengarna ska gå till att möta växande behov inom bland annat intensivvården, cancervården och ögonsjukvården.

Beslutet är inte kopplat till det pågående covid-19-utbrottet, utan har sin bakgrund i en översyn av Sinnescentrum och Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård som regiondirektören låtit göra. Uppdraget gavs av regionstyrelsen förra året, efter att de båda centrumen dragits med negativt resultat under flera år.

Behov av förstärkning

Översynen ger en rad rekommendationer kring åtgärder för en förbättrad ekonomi, men påtalar även behovet av resursförstärkning. Den vård som ges vid de båda centrumen har ökat i både omfattning och komplexitet.

– Vi har redan vidtagit flera åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, men ser också att vården behöver förstärkas ekonomiskt för att möta de växande behoven och den medicinska utvecklingen, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande och regionråd.

De områden som identifierats för resursförstärkning är intensivvården, cancervården, operationsverksamheten, ortopedi och ögonsjukvården samt läkemedel.
– Genomlysningen visar att delar av vården är underfinansierad i förhållande till sitt uppdrag. Där gör vi nu en permanent förstärkning för att svara upp mot detta, säger regionrådet Alexander Höglund (L), regionstyrelsens 1:e vice ordförande.

In i treårsbudgeten

Produktionsenheten för hälso- och sjukvård tilldelas därför 150 miljoner kronor i resursförstärkning under 2020 och utökningen inarbetas i treårsbudget 2021-2023. Utökningen finansieras av förbättrade ekonomiska förutsättningar i och med högre statsbidrag och lägre pensionskostnader.
– Tack vare att vi får högre statsbidrag i år, men också lägre pensionskostnader än vad vi budgeterat för, kan vi göra denna förstärkning av sjukvården och bättre möta de behov som finns, säger regionråd Agneta Niklasson (MP), regionstyrelsens 3:e vice ordförande.

– Nu blir det en permanent ramhöjning också i kommande treårsbudget för 2021-2023, men för att ha balans i ekonomin behöver vi också jobba vidare med åtgärder för att komma tillrätta med kostnadsökningarna, säger Kerstin Sjöberg (C), regionråd och ledamot i regionstyrelsen.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, telefon 010-103 94 88