Region Östergötland

De jobbar för barnens bästa

[2020-10-05]

Fyra av Region Östergötlands verksamheter är just nu piloter för något som kallas barnbokslut. Dessa är rättspsykiatriska kliniken i Vadstena, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping, barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Norrköping och Vårdcentralen Helsa i Norrköping.

Bilden visar en flicka som viskar i en mans öra.

– Barnbokslut är ett verktyg för att följa upp att barn och ungas rättigheter säkerställs i våra verksamheter. Det är också ett sätt att se till att barn får möjlighet att vara delaktiga som anhörig, patient, elev och medborgare, säger Caroline Sjödell.

Hon är samordnare för barnrätt i Östergötland tillsammans med kollegan Karolin Olstam.

Resultatet av pilotprojektet presenteras i januari nästa år.

– De här fyra verksamheterna är först ut, men förhoppningen är att barnbokslut så småningom ska införas i hela regionen, säger Caroline Sjödell, samordnare för barnrätt i Östergötland.

Extra viktigt
Den 5 oktober är det även internationella barndagen.

– En dag som känns extra viktig att uppmärksamma i år nu när Barnkonventionen äntligen har blivit svensk lag, säger Caroline Sjödell.

Barnkonventionen ger barn egna mänskliga rättigheter och innehåller två grundläggande synsätt. Dels att vuxenvärlden har en skyldighet att skydda barn, dels att barn är kapabla individer med egna rättigheter och att barn ska få komma till tals.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85