Region Östergötland

De delar på fyra miljoner i kulturstöd

Bilden visar en färgkarta

[2021-05-05]

Nu har Region Östergötland utsett de kulturaktörer och kulturskapare som får ta del av två nya stödformer för kultur. En tillfällig satsning görs också för att lindra effekterna av pandemin inom kulturområdet i länet.

Regionutvecklingsnämnden har tidigare beslutat att införa två nya stödformer för kultur och har avsatt två miljoner kronor för dessa under 2021. Nu är det klart vilka som har beviljats pengar från de nya stödformerna (se länk i högerkolumn). 27 kulturskapare får del av det ena stödet som kallas "Konstnärlig utveckling och främja kvalitet" och 23 ansökningar har beviljats stödet "Bredda deltagande och öka spridning".

– Det är glädjande och viktigt att vi genom dessa stöd kan stötta och bidra till en fortsatt utveckling av kulturen i länet, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Länsövergripande projekt
Stödet som kallas "Konstnärlig utveckling och främja kvalitet" ska gagna förutsättningarna för yrkesverksamma kulturskapare i Östergötland. Det andra ekonomiska stödet "Bredda deltagande och öka spridning" riktar sig till kulturaktörer (inte enskilda privatpersoner) som arbetar för att bredda och öka spridningen av och tillgången till kultur i hela länet och för alla invånare i Östergötland. Över hälften av de ansökningar som beviljats stödet som ska bredda deltagande och öka spridning är länsövergripande projekt. Åtta av länets kommuner är representerade. Bland både de som sökt och fått stödet som handlar om konstnärlig utveckling och om att främja kvalitet är en majoritet från länets större städer.

Lindra effekterna av pandemin
Regionutvecklingsnämnden har även avsatt två miljoner kronor, som tillfällig förstärkning i kulturområdet, för att lindra effekterna av pandemin. Pengarna har bland annat kunnat förstärka de nya stödformerna. En miljon kronor av dessa har fördelats till professionella yrkesverksamma kulturskapare, en halv miljon kronor till arrangörer och lokalhållare och en halv miljon kronor till digital kultur.

– Såväl professionella yrkesverksamma kulturskapare som arrangörer och lokalhållare har drabbats hårt av pandemin. Vi vill skapa förutsättningar för att de ska kunna starta om igen. Samtidigt vill vi också bidra till bättre och mer rättvisa förutsättningar att främja digital kultur, säger Eva Andersson.

I bedömningen av ansökningarna har regionen tagit hjälp av externa sakkunniga referenspersoner utanför Östergötland.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen