Region Östergötland

De brinner för omvårdnad

[2020-10-15]

De är experter på omvårdnad och har aldrig ångrat sitt yrkesval. Lottie Brehmer och Lotta Flodström är undersköterskor vid Universitetssjukhuset (US) i Linköping och har båda valt att vidareutbilda sig till specialistundersköterskor: "För den som vill utvecklas i arbetet finns det stora möjligheter idag."

Bild på Lotta Flodström och Lottie Brehmer.

Det är två superproffs inom omvårdnad som vi träffar för en intervju i kafeterian på US. Specialistundersköterskorna Lottie Brehmer och Lotta Flodström har båda arbetat i över 25 år på US och ingen av dem har någonsin ångrat sitt yrkesval.
– När jag skulle välja gymnasium stod det mellan vårdlinjen och livsmedelsteknisk linje. Det var tur att jag inte valde livsmedel eftersom jag tycker att det är jättetråkigt att laga mat, säger Lotta Flodström med ett skratt.

"Närmast patienterna"

I dag arbetar de båda på den medicinska och geriatriska akutvårdskliniken. Där vårdas patienter i alla åldrar, men en stor andel är äldre. På kliniken finns också en medicinsk intermediärvårdavdelning, som är ett mellanting mellan intensivvård och vanlig vårdavdelning. Patienterna är svårt sjuka och har stora omvårdnadsbehov.
– Vi undersköterskor jobbar närmast patienterna. Vi är vid deras sida, för ibland deras talan, motiverar, peppar och förklarar. När läkaren eller sjuksköterskan går ut ur rummet är det vi som är kvar, och det är ofta vi som håller patientens hand i slutet, säger Lottie Brehmer.
Titeln specialistundersköterska är ganska ny och det får den som vidareutbildat sig inom något område.
– Det finns utvecklingsmöjligheter om man vill och har stöd av sin chef, konstaterar Lottie Brehmer, som gått en ettårig vidareutbildning inom anestesi, operation och intensivvård vid Yrkeshögskolan.
– Jag kände att jag hade ett kunskapsglapp och ett enormt sug att lära mig mer. I den vevan kom specialistutbildningen.
Lotta Flodström har läst en påbyggnadsutbildning inom palliativ vård, även den vid Yrkeshögskolan.
– Jag brinner för de gamla och sköra patienterna. Den palliativa vården kan verkligen göra stor skillnad, men glöms lätt bort på avdelningar som inte är specialiserade inom det, säger hon.

Vana att handleda

Med tiden har de blivit vana att handleda inte bara undersköterskekollegor, utan ibland även sjuksköterskor och läkare i omvårdnadsrutiner. Det har skett återkommande under coronapandemin, när även medarbetare från andra verksamheter och studenter i slutet av sin utbildning behövts på pandemiavdelningarna.
– Det har varit tufft, men samtidigt givande att arbeta med folk från andra kliniker. Vi har lärt av varandra, säger Lottie Brehmer, som nu är redo för nästa steg i undersköterskekarriären. I januari börjar hon arbeta på US operationsavdelning.

Text och bild: Bodil Knuthammar, telefon 010 103 94 88

Vård- och omsorgscollegeveckan

Vecka 42 hålls den årliga marknadsföringsveckan för Vård och omsorgscollege. Då bjuder de regionala och lokala collegen i hela landet in till aktiviteter för att berätta om de möjligheter till utbildning och jobb i vård- och omsorgssektorn.

I Östergötland drivs regionala Vård- och omsorgscollege av Region Östergötland, flertalet av länets kommuner och privata utbildningsföretag.

Läs mer på https://www.vo-college.se