Region Östergötland

Personuppgifter påverkades inte vid misstänkt dataintrång

[2021-06-30]

Inga personuppgifter från Östergötland läckte ut eller påverkades av ett misstänkt dataintrång hos en av Region Östergötlands leverantörer av it-tjänster. Det visar företagets utredning.

Som vi tidigare rapporterat (22 juni) så anmälde Region Östergötland i förra veckan en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten.

Regionen hade fått information från Folkhälsomyndighetens leverantör för egenprovtagning om att ett misstänkt dataintrång hade gjorts i den databas som används för att registrera prover som tas för covid-19. Region Östergötland har under en period använt tjänsten som databasen är kopplad till.

Leverantörens utredning visar nu att inga personuppgifter från Östergötland har läckt ut eller påverkats av det misstänkta dataintrånget. Företaget har också uppdaterat sin säkerhet.

Den som har frågor kring det inträffade kan vända sig till Region Östergötlands funktion för dataskydd via e-post till dataskyddsombud@regionostergotland.se

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen