Region Östergötland

Covid-19-provtagning på Universitetssjukhuset flyttar

Bild på paviljongen utanför US.

[2020-08-17]

Provtagningen för covid-19 på Universitetssjukhuset i Linköping öppnar den här veckan i nya lokaler på sjukhusområdet.

Provtagningen för covid-19 på US skedde inledningsvis i ett tält utanför infektionskliniken och sedan sommaren i temporära sjukhuslokaler. Nu flyttar verksamheten in i en paviljong som iordningställts utanför ingång 2A vid infektionskliniken och på onsdag startar provtagningen där. Därmed säkras lokaler för provtagning som kan fungera långsiktigt under hösten och vintern och som är separerade från annan vårdverksamhet.

Kan ta emot fler

Under sommarmånaderna har Region Östergötland tagit emot i genomsnitt 2 000 personer per vecka för provtagning men har i dagsläget kapacitet att utföra cirka 5 600 analyser per vecka. Det handlar om så kallad PCR-provtagning för att ta reda på om man har en pågående virusinfektion. Patienten bokar tid för provtagning genom en e-tjänst på 1177.se.

Region Östergötland gör i dagsläget antikroppstest endast i mindre skala riktat till patienter på sjukhus, brukare inom kommunal omsorg och personal inom sjukvård och kommunal vård och omsorg.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88