Region Östergötland

Bredare provtagning för covid-19

[2020-06-02]

Alla brukare i kommunala boenden med symtom på covid-19 kommer att provtas och det kommer att göras i ett tidigare skede. Detsamma gäller sjukvårds- och omsorgspersonal i region och kommuner. Det framkom vid Region Östergötlands presskonferens på tisdagen.

Sjukvårdsledningen i Region Östergötland redovisade på tisdagen det aktuella läget i regionen när det gäller covid-19. Ett ämne som togs upp under presskonferensen var frågan om provtagning.

- Vi har haft olika inriktningar genom den här pandemin, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland. I början hade vi bara enstaka fall och då gällde det att identifiera de fallen och smittspåra. I nästa skede, där vi fick en stor samhällsspridning och brist på reagens för analysen, var vi tvungna att prioritera.

- Nu ser vi en situation där pandemin avmattas och förhoppningsvis börjar lägga sig. Nu har vi också tillgång till reagens och kapacitet att provta fler. I första läget innebär det att vi provtar alla brukare i kommunala boenden och all sjukvårds- och omsorgspersonal i regioner och kommuner vid symtom. Vi kommer också att provta tidigare, även vid milda symtom.

För andra grupper är fokus för provtagningarna fortfarande medicinska indikationer. Region Östergötland uppmanar invånarna att söka vård på samma sätt som vanligt.

- Den som känner sig sjuk och behöver vård ska söka vård, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare. På 1177.se kan man hitta information om när man bör söka vård på en vårdcentral. Där kan en åtgärd vara provtagning för covid-19, liksom för annat.

Intensivvårdskapacitet blir kvar

Vid lunchtid på tisdagen var 57 personer med covid-19 inlagda på sjukhus i Östergötland och av dem fick 11 personer intensivvård. Samtidigt framkom att sammanlagt 564 personer som har varit inlagda på länets sjukhus har tillfrisknat och skrivits ut. Totalt har 198 personer i Östergötland avlidit med bekräftad covid-19.

- Vi ser en långsam nedgång, säger Rickard Lundin, regional sjukvårdsledare. Vi har små variationer från dag till dag, men trenden är en nedåtgående kurva. Vi kommer dock att ligga kvar med extra intensivvårdskapacitet över sommaren, så att vi har beredskap.

- Och vi fortsätter vädja till alla om social distansering. Stanna hemma när ni är sjuka, var rädda om er omgivning och tvätta händerna, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

 

Textansvarig: Anchi Alm, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28