Region Östergötland

Bred insats för att nå utlandsfödda

En person informerar en annan.

[2021-06-15]

Med en kombination av olika insatser arbetar Region Östergötland för att nå utlandsfödda med information om covid-19 och vikten av att vaccinera sig.

Vaccinationerna mot covid-19 löper på bra i regionerna, men ett mönster är ändå tydligt: högst andel vaccinerade finns bland personer födda i Sverige, och lägst andel bland dem som är födda i övriga världen, framför allt utanför Europa.

Enligt nya siffror från Folkhälsomyndigheten så ligger Region Östergötland långt framme när det gäller att nå just utlandsfödda. För personer som är 60 år eller äldre så har 74 procent vaccinerats med minst en dos i den här gruppen.

— Att nå en hög vaccinationstäckning i hela samhället är väldigt viktigt för att bekämpa covid-19. Att vaccinera sig handlar ju om vars och ens egen hälsa, men också om att det minskar risken för dem vi har runt omkring oss; familj, släkt och vänner. Vaccineringen påverkar ju också i förlängningen hur vi kan leva våra liv, och vilka aktiviteter vi kan ägna oss åt, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

På besök i olika stadsdelar
För att nå ut även till dem som har svårt att förstå svenska, och som bor i områden där vaccinationstäckningen är lägre än i samhället i övrigt, så arbetar Region Östergötland med riktade insatser. I samarbete med kommunerna och lokala vårdcentraler har regionen varit på plats och informerat i Skäggetorp och Berga i Linköping, i Charlottenberg och västra Motala, och i Hageby och Navestad i Norrköping. En viktig roll spelar här regionens hälsokommunikatörer som informerar och fångar upp frågor på bland annat persiska, arabiska och somaliska.

— Det här handlar om att informera här och nu, när det är så viktigt att vi får en bred vaccinationstäckning i samhället, men det handlar också om att skapa ett förtroende på längre sikt. Inte minst för de lokala vårdcentralerna. Det är också därför personal därifrån deltar för att hjälpa till att boka vaccinationstider, säger Rickard Lundin i den särskilda sjukvårdsledningen.

Precis som för andra grupper så är det åldern som styr vem som kan boka sig för vaccination vid de här besöken. Undantag kan förekomma när det gäller personer som bedöms som särskilt utsatta.

Flera sätt att nå ut
Region Östergötland sprider även information via samarbeten med olika organisationer som möter utlandsfödda, exempelvis Världens mammor. Förra veckan hölls ett simultantolkat webbinarium med läkare från Universitetssjukhuset i Linköping där de som lyssnade kunde ställa frågor på flera olika språk. På gång är att regionen, genom ett samarbete med Migrationsverket, ska skicka ut information på respektive hemspråk till de asylsökande som finns i länet. Digital marknadsföring med sponsrade inlägg i sociala medier har, särskilt på arabiska, också nått ut bra.

— Generellt så handlar det om att informationen måste vara lättillgänglig, men också om att arbeta målmedvetet och informera flera gånger. Vi når inte tusentals personer när vi besöker ett bostadsområde – pandemin gör ju inte minst att vi inte kan samla så många – men sammanlagt kanske några hundra. De berättar i sin tur vidare för andra i sin närhet, säger Rickard Lundin.

Vad kan vara svårt när det gäller att nå utlandsfödda?

— Många olika saker styr vilken inställning en person har till vaccination. I vissa fall kanske det handlar om att man hämtar information både från sitt tidigare hemland och från Sverige. Om den informationen inte riktigt går ihop så kanske man blir tveksam och har svårt att veta vad man ska tro, säger Rickard Lundin.

Folkhälsomyndighetens statistik för vaccination av utlandsfödda

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen