Region Östergötland

Bra tillgång till vård tycker invånarna

[2020-03-05]

85 procent av invånarna i Östergötland anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det visar den senaste nationella undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern.

Bilden visar två par händer som håller i varandra.

I dag presenteras Hälso- och sjukvårdsbarometern för 2019. I den nationella undersökningen som genomförs varje år får befolkningen svara på hur de uppfattar hälso- och sjukvården.
Undersökningen visar att 85 procent av invånarna i Östergötland anser att de har tillgång till den vård de behöver. Det är högre än 2018 (82 procent) och något högre än riksgenomsnittet på 84 procent. Det här innebär en nionde plats i landet där förstaplatsen tas av grannen i Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Jönköpings län (92 procent).
Enligt undersökningen har 64 procent av östgötarna ganska stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet. Rikssnittet ligger på 60 procent.

Förtroende för sjukhus
Det är skillnader i förtroendet om man jämför sjukhus och vårdcentraler. 76 procent har förtroende för sjukhusen, vilket är betydligt högre än riksgenomsnittet (69 procent). När det gäller vårdcentralerna uppger 59 procent av östgötarna att de har förtroende, vilket är samma resultat som året innan.

– Det är viktigt att medborgarna har ett så pass stort förtroende för hälso- och sjukvården. Samtidigt ser vi ett behov att fortsätta utveckla vårdcentralerna i regionen, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Andelen som anser att väntetiderna är rimliga har ökat. 66 procent tycker att väntetiderna till besök på vårdcentraler är rimliga, jämfört med 61 procent 2018. 52 procent tycker att väntetiderna till besök eller behandling på sjukhus är rimliga, jämfört med 50 procent 2018.
De förbättrade resultatet i Östergötland tillsammans med bäst resultat i riket för Jönköping och nästbäst resultat för Kalmar gör att sjukvårdsregionen totalt sett står sig väl i landet.

Högt förtroende för e-tjänster
– Även om siffrorna är högre än året innan behöver vi fortsätta arbeta med att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Det är en central del för att stärka förtroendet ytterligare, säger Torbjörn Holmqvist.

I Östergötland har invånarna ett betydligt högre förtroende för 1177 Vårdguidens e-tjänster än riksgenomsnittet. 69 procent har ganska stort eller mycket stort förtroende, jämfört med 63 procent i landet som helhet.
Totalt har drygt 42 000 personer i Sverige svarat på undersökningen.


Textansvarig: Cecilia Ottosson, 010-103 78 29