Region Östergötland

Beslut om insatser för att utrota livmoderhalscancer

[2022-01-24]

Region Östergötland kommer att erbjuda unga kvinnor födda 1994-98 kostnadsfri screening och vaccination mot HPV. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden idag. Insatsen ingår i ett nationellt forskningsprojekt som är kopplat till det globala initiativet att utrota livmoderhalscancer.

Bilden visar en ung tjej som blivit vaccinerad och har ett plåster på överarmen.

Humant Papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. En majoritet av alla sexuellt aktiva män och kvinnor drabbas. HPV orsakar ett flertal cancerformer och varje år får omkring 800 kvinnor och 300 män i Sverige någon form av cancer som orsakas av HPV. Varje år dör cirka 150 kvinnor i livmoderhalscancer.

Både Världshälsoorganisationen (WHO) och EU uppmanar världens länder att utrota sjukdomen med vaccination och screening. Vaccination mot HPV ingår i Sverige i skolvaccinationsprogrammet för barn. Flickor har erbjudits vaccin sedan 2010 och sedan hösten 2020 erbjuds även pojkar kostnadsfri vaccination i skolan.
HPV-vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer vaccinerna innehåller, om man inte blivit smittad med dessa typer innan man blev vaccinerad. Vaccinerna läker inte en redan befintlig infektion eller redan etablerad cellförändring.

Forskningsprojekt

Ett nationellt forskningsprojekt pågår nu i syfte att utrota cervixcancer genom att utföra screening med samtidig vaccination mot HPV. Samtliga Sveriges regioner har fått information och erbjudits att delta i denna nationella utrotningsstudie. Dagens beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden innebär att Region Östergötland kommer att delta.
– Vi vill påskynda arbetet med att utrota livmoderhalscancer. Genom att erbjuda vaccination och screening för denna åldersgrupp kan vi rädda fler liv genom att fler kvinnor uppnår ett starkt skydd mot livmoderhalscancer, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Målet med forskningsprojektet är att undersöka om en riktad insats till kvinnor födda mellan 1994–1998 med erbjudande om två vaccinationer med Gardasil 9 och två screening med självtest kan ge en snabbare utrotning av livmoderhalscancer.
I Östergötland ingår 15 000 kvinnor i målgruppen. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 20,5 miljoner kronor till insatsen, som ska pågår under åren 2022-2026.

Målet är att kunna börja gå ut och erbjuda vaccinering och screening under hösten 2022.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, nyhetsredaktionen