Region Östergötland

Beslut om åtgärder för att stärka dygnet-runt-vården

[2022-04-06]

Ett åtgärdspaket med 16 punkter ska bidra till att stärka bemanningen inom dygnet-runt-verksamheten i Region Östergötland. Regionstyrelsen avsätter 60 miljoner kronor för insatserna.

Bakgrunden till dagens beslut i regionstyrelsen är den ökande belastning som främst dygnet-runt-verksamheten inom hälso- och sjukvården har upplevt under en följd av år. Vid regionstyrelsens förra sammanträde i början av mars fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på insatser för att stärka kompetensförsörjningen inom dygnet-runt-verksamheten.

Hållbar bemanning

Åtgärdspaket innehåller 16 punkter för att bygga en hållbar bemanning på kort och lång sikt och är en fortsättning på de insatser som gjorts tidigare för att underlätta kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, genom bland annat grundlönesatsningar, extraersättningar, utbildningstjänster, höjt friskvårdsbidrag och andra åtgärder för medarbetarnas återhämtning.

De nu beslutade åtgärderna ska bidra till förbättrade villkor, arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och även stärka ledarskapet.
– Det är glädjande att kunna presentera ett så omfattande paket för att stärka kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt, vilket är avgörande för att klara av tillgängligheten, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Erfarenhetstillägg

Insatserna omfattar alla stadier i en anställnings livscykel, där stort fokus ligger på insatser för att långsiktigt behålla och ge medarbetarna möjlighet till utveckling över tid. Det handlar bland annat möjligheter till betald vidareutbildning, men också om lönesatsningar för olika yrkesgrupper inom dygnet-runt-verksamhet. Ett exempel är införandet av ett erfarenhetstillägg för medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde som stannar kvar och utvecklar sin arbetsplats över tid.

– Vi vill att så många som möjligt ska trivas och vilja utvecklas på sin arbetsplats inom Region Östergötland – det gäller alla från studentmedarbetare och ordinarie medarbetare till den som jobbar extra som pensionär. Erfarenhetstillägget på 20 miljoner är tänkt att värdesätta just kontinuitet och erfarenhet hos medarbetare, säger Alexander Höglund, (L) gruppledare och regionråd med ansvar för kompetensförsörjningsfrågor.

Textansvarig