Region Östergötland

Beslut i upphandling av transporter

[2022-01-25]

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland har beslutat att teckna avtal med Falck Ambulans AB om liggande sjuktransport och transport av avlidna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om tilldelning i den upphandling av liggande sjuktransport och transport som inleddes i december. Vid anbudstidens slut hade två anbud kommit in och utvärderats. Båda anbuden har bedömts som kvalificerade.

Regionen avser att teckna avtal med Falck Ambulans AB som lagt det prismässigt mest konkurrenskraftiga anbudet. Företaget bedriver sedan många år ambulanssjukvård och liggande sjuktransport på Region Östergötlands uppdrag.

Förutom att det nya avtalet också kommer att innefatta transport av avlidna innebär det ett utökat uppdrag för liggande sjuktransport. Några fordon för liggande sjuktransport kommer att bemannas med två personal för att därigenom avlasta ambulanssjukvård i situationer när det inte finns medicinska behov av ambulans. Dessutom ska transporterna i ännu högre grad att kunna användas som resurs vid samhällsstörningar och särskilda händelser.

– Verksamheten i Östergötland med liggande sjuktransport är en modern sjuktransportlösningar med ett helhetsansvar för dimensionering och dirigering. En ny typ av fordon ökar också möjligheten att använda liggande sjuktransport som förstärkning till ambulanssjukvården vid extraordinära händelser, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Textansvarig