Region Östergötland

Beroende vanligt bland patienter med PTSD

[2020-02-24]

Hälften av de personer som har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) blir beroende av alkohol och droger. Helena Frielingsdorf Lundqvist vill se om de blir bättre på att bearbeta obehagliga minnen när de får behandling av både beroende och PTSD samtidigt.

Bilden visar Helena Frielingsdorf Lundqvist.

För att lindra påträngande minnen, som kan visa sig i form av till exempel mardrömmar eller flashbacks, är det vanligt att personer med PTSD - särskilt kvinnor - börjar använda alkohol och droger. Ungefär hälften av PTSD-patienter i Sverige utvecklar även en beroendesjukdom.

– Mellan 70 och 80 procent av de som har PTSD blir betydligt förbättrade av psykoterapeutisk behandling. Men i sjukvården i Sverige i dag erbjuder vi inte den behandlingen förrän man är nykter. Det blir ett slags moment 22, eftersom det är svårt att bli av med ett beroende som är en följd av att lindra PTSD-symtomen, säger Helena Frielingsdorf Lundqvist.

Integrerad behandling
Hon är specialistläkare i psykiatri på kris- och traumamottagningen vid Flyktingmedicinskt centrum i Region Östergötland liksom forskare och lärare vid Linköpings universitet. Helena ingår i professor Markus Heiligs forskargrupp i Linköping som tillsammans med en forskargrupp i Stockholm studerar och utvecklar en integrerad behandling, kallad COPE. Det är en psykologisk behandling där kvinnor får hjälp med både alkoholberoende och PTSD samtidigt. I studien jämförs de med en kontrollgrupp som enbart får återfallsprevention, en kognitiv beteendeterapi för att förhindra återfall i missbruk.

– Syftet är att förbättra diagnostik och behandling för de som har PTSD och beroende samtidigt. När de, som i dag, ofta bollas fram och tillbaka i vården blir det inte bra för någon, säger Helena Frielingsdorf Lundqvist.

Bakomliggande mekanismer undersöks
I sin delstudie gör hon två beteendetester på kvinnor som har genomgått den integrerade behandlingen vid beroendemottagningen i Linköping eller Beroendecentrum i Stockholm. Det handlar om ta reda på vilka mekanismer som ligger bakom behandlingsmetodens effekter. Det handlar också om att undersöka om sjukdomsmekanismerna är gemensamma för PTSD och alkoholberoende. Tidigare studier har visat att personer med PTSD har svårare att bearbeta obehagliga minnen och sämre förmåga ett reglera känslor.

– Nu vill vi se om de här beteendena kan normaliseras efter en framgångsrik integrerad behandling. När det finns kvar symtom på PTSD och alkoholberoende vill också undersöka om det finns ett samband mellan dessa och beteendena, förklarar Helena Frielingsdorf Lundqvist.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen, 010-103 78 29

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Forskning och utveckling, nummer 2, 2019, med tema psykisk hälsa. Tidningen ges ut av Region Östergötland och Linköpings universitet.