Region Östergötland

Beredskapssatsning utsedd till Årets Läkemedelsprofil

[2020-12-29]

Grattis Fyrlänsgruppen som har utsetts till Årets läkemedelsprofil! Johanna Orraryd, läkemedelsstrateg i Region Östergötland, är en av sex personer i gruppen för operativa inköp och fördelning som tar emot priset. Årets Läkemedelsprofil utses årligen av läsarna till nyhetsbladet Läkemedelsmarknaden i samband med Läkemedelsmarknadsdagen.

Bild på Johanna Orraryd

Hallå där Johanna Orraryd, hur känns det att få utmärkelsen?
– Det känns oerhört hedrande och väldigt kul! Priset belönar en beredskapssatsning som har gjorts i samarbete mellan fyra regioner under pandemin. Jag är otroligt stolt över att vara del av den nationella operativa styrgrupp som drivit detta arbete de senaste månaderna.

Vilka är ni som fått priset?
– Fyrlänsgruppen är en operativ styrgrupp för en nationell modell som byggts upp för att säkra Sveriges tillgång till läkemedel som är kritiska vid behandling av covid -19. Gruppen består av representanter från de fyra största regionerna Östergötland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland samt från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Inom denna modell har det köpts in läkemedel till ett nationellt läkemedelsförråd och det har gjorts fördelning av läkemedel som det varit brist på, ut till regionerna. Ett så kallat kontrolltorn har upprättats för att kunna följa tillgång och efterfrågan på de läkemedel som är kritiska vid covid -19. Denna funktion har hela tiden kunnat kommunicera ut med alla regioner via de regionala läkemedelsenheterna. Hela modellen bemannas av medarbetare från många av landets regioner.

Vad värdesätter juryn speciellt?
– Arbetet med att ta fram den här nationella modellen har skett i nära samarbete mellan alla inblandade aktörer; regionerna, SKR, myndigheter, apoteksaktörer, distributörer och läkemedelsindustrin. Jag tror att just denna samverkan är något juryn har värderat högt. Sedan tror jag också att vi har visat på handlingskraft! I den akuta situation som var i våras när vi började få signaler på att vissa läkemedel var på väg att ta slut på svenska marknaden så agerade vi för att säkra läkemedel till Sverige.

Vilka utmaningar har ni i arbetet nu i pandemins andra våg?
 Ur ett läkemedelsperspektiv har situationen varit betydligt lugnare under hösten, just eftersom vi vet att vi har ett nationellt förråd av de mest kritiska läkemedlen som går i stora volymer när många covid-patienter vårdas på våra sjukhus. Alla regioner har också byggt upp en betydligt större egen beredskap vad gäller läkemedel ute på avdelningar. Men vi har jobbat mycket under hösten med att ta fram en plan för hantering framåt, vi behöver få användning av de läkemedel vi har i vårt nationella förråd och det är betydligt mer komplicerat än man kan tro att få till detta i praktiken.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen