Region Östergötland

Beredskap för coronaviruset i Region Östergötland

[2020-01-31]

Region Östergötland följer utvecklingen av coronaviruset och har beredskap vid eventuella sjukdomsfall i länet. Den som varit i Kina och får influensaliknande symtom efter hemkomsten uppmanas att ta kontakt med sjukvården. ”Det är viktigt att vi tidigt fångar upp eventuella fall”, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare.

Bilden föreställer ett munskydd som det står 2019-nCov på på

På fredagseftermiddagen bekräftades det första fallet av coronavirus i Sverige. Det handlar om en kvinna i Jönköping som smittats när hon besökt Wuhanprovinsen.

Världshälsoorganisationen (WHO) har beslutat att klassa sjukdomsutbrottet i delar av Kina som ett internationellt hot mot människors hälsa. I Sverige förs nu diskussioner om att klassa sjukdomen som samhällsfarlig, vilket skulle göra det möjligt att vidta tvångsåtgärder som karantän för personer som smittats av coronaviruset.

– Åtgärderna ger bättre möjligheter att förhindra smittspridning, säger biträdande smittskyddsläkare Magnus Roberg.

Kontakta sjukvården

Personer som har varit i den drabbade Hubeiprovinsen eller andra delar av Kina och drabbas av influensaliknande symtom, som feber, hosta eller andningsbesvär uppmanas att ta kontakt med sjukvården, i första hand via 1177 eller genom att ringa till sin vårdcentral.
– Det är viktigt att vi tidigt fångar upp eventuella fall och därmed kan förhindra att smittan förs vidare, säger Magnus Roberg.

Risken för smittspridning i det svenska samhället bedöms som låg. Smittskyddet i Region Östergötland följer noga utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Folkhälsomyndigheten och landets andra regioner. Det finns också rutiner och beredskap vid länets sjukhus och vårdcentraler att ta emot sjukdomsfall.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88