Region Östergötland

Barn och unga erbjuds kostnadsfri TBE-vaccination

[2022-03-28]

Nu erbjuder Region Östergötland barn och unga mellan 3 och 19 år de tre första doserna av TBE-vaccin kostnadsfritt. Vaccinet ges på vaccinationscentralerna i länet och tid bokas via 1177.se.

En sköterska pratar med ett barn som ska vaccineras.

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar och kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det krävs tre vaccinationer för att få ett grundskydd mot TBE och nu erbjuder Region Östergötland barn och ungdomar mellan 3 och 19 år de tre första doserna kostnadsfritt.

– Den som bor och vistas mycket i ett riskområde bör vaccinera sig mot TBE. Viruset finns spritt i hela Östergötland så den som är mycket ute i skog och mark rekommenderas därför att vaccinera sig, säger Kerstin Jonsson, vaccinationssamordnare i Region Östergötland.

De tre första doserna ges vanligtvis under det första året. Efter detta rekommenderas påfyllnadsdoser för att behålla skyddet mot TBE.

På vaccinationscentralerna
De tre första doserna till barn och unga ges på vaccinationscentralerna Saab Arena i Linköping, Mässhallen i Norrköping och Luxor center i Motala. Tid för vaccinationerna bokas via 1177.se. För barn och ungdomar som är under 18 år behöver vårdnadshavare skriva under en samtyckesblankett som tas med till vaccinationen.

– Det är bra att vi nu kan erbjuda kostnadsfritt vaccin till de barn och unga som vistas mycket i skog och mark så att inte ekonomin är ett hinder för att vaccinera sig. Det är en fråga om jämlikhet, säger Torbjörn Holmqvist (S), regionråd och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Flera vårdcentraler i Östergötland erbjuder TBE-vaccination för vuxna och för dem kostar varje dos vaccin 400 kronor. Från och med 2023 kommer grundvaccinationen för vuxna att subventionernas och avgiften blir då 200 kronor per dos.

Text: Cecilia Ottosson, kommunikationsenheten