Region Östergötland

Barn- och ungdomspsykiatrin får resurstillskott

[2020-01-27]

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) satsar 10 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin. HSN har idag också beslutat att avsluta vårdvalet inom vuxenpsykiatrin och istället teckna avtal med privata leverantörer genom upphandling.

Bilden visar fötter som går på marken.

Barn- och ungdomspsykiatrin har länge haft en hög tillströmning av patienter och ett stort antal väntande till utredning och behandling. Många av dem behöver en mer komplex utredning och utredning. Genom resurstillskottet på 10 miljoner kronor ska tillgången till utredning och behandling öka och väntetiderna minska. Medlen ska användas till att stärka bemanningen genom att anställa fler nyutbildade psykologer. Därigenom ska de erfarna psykologerna i högre grad kunna fokusera på de mer komplexa utredningarna.

– Genom att rekrytera fler medarbetare ska vi möjliggöra att de barn och unga som idag väntar på utredning ska kunna erbjudas det snabbare och efter utredning också få behandling i rimlig tid, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).

Vårdval avslutas
HSN har idag också beslutat att avsluta vårdvalet inom vuxenpsykiatrin. En orsak till det är att vårdvalet främst har gynnat patienter med lättare psykisk sjukdom eller ohälsa och inte dem som har de svåraste sjukdomstillstånden och därmed de största vårdbehoven. Nu väljer HSN istället att göra en upphandling av vuxenpsykiatri. Samtidigt görs också en ny upphandling av barn- och ungdomspsykiatri, där avtalet löper ut nästa år. Nu ska kravspecifikationer tas fram med målet att upphandlingen ska ske under hösten så att nya avtal är på plats vid halvårsskiftet 2021.

– Vi bedömer att en upphandling ger bäst förutsättningar för en trygg vård och en långsiktig och förutsägbar samverkan med privata vårdgivare. Med en upphandling kan vi trygga tillgången på psykiatrisk vård och samtidigt ha kvar privata utförare och därmed en valfrihet för patienten, säger Torbjörn Holmqvist.

Upphandling inom operation
HSN beslutade även att godkänna kravspecifikationen och inleda en upphandling av anestesi- och operationstjänster med postoperativ vård och dygnsvård, endoskopiska undersökningar och kirurgi. Verksamheten ska finnas i Linköping och vara ett komplement till avtalet med Capio i Motala. Olika verksamheter inom regionen ska kunna avropa tjänster inom avtalet när det behövs extra kapacitet för att förbättra tillgängligheten. Hittills har de centrum som haft operationsverksamhet gjort egna mindre upphandlingar. Ett gemensamt regionövergripande avtal ska förenkla hanteringen.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, telefon 010-103 94 88