Region Östergötland

Bårhuset byggs ut och moderniseras

En person står och håller upp en hand. Framför står en person med en hjälm i handen. Personen med hjälm i handen står med ryggen mot kameran

[2021-06-18]

Universitetssjukhuset i Linköping bygger om och moderniserar sitt bårhus. Antalet platser ökas från 74 till drygt 120.

— Jag skulle vilja ha en stor invigning och bjuda in personal, begravningsbyråer och alla andra som berörs av vår verksamhet. Men tyvärr så går inte det på grund av pandemin, säger Elanor Falk, enhetschef .

Vi står i det nyrenoverade bårhuset på Universitetssjukhuset i Linköping, US. Bakom en stor och tung skjutdörr fanns här tidigare ett enda stort kylrum, men det har nu ersatts av en rad moderna bårkylar där de avlidna förvaras. Lokalerna har också blivit ljusare, rymligare och mer funktionella. Nya liftar finns på plats, och genom att kropparna nu förvaras bakom stängda dörrar så behöver inte längre personalen arbeta i en miljö där temperaturen är 4—5 plusgrader.

— Målet har varit att skapa en god arbetsmiljö. Vi har varit supernoga med alla detaljer. Jag är jättestolt, säger Elanor Falk.

Tidigare hade bårhuset 74 platser. När den första etappen av renoveringen nu är klar så kan 88 kroppar förvaras här, men efter att även etapp två blir klar i höst så får bårhuset drygt 120 platser. I takt med att Linköping växer och befolkningen ökar så krävs också mer utrymme.

— Antalet avlidna ökar med 3 procent per år. Det har varit utgångspunkten när vi har planerat lokalerna, säger Bawan Mahmoud, projektledare från konsultföretaget Sweco.

De första stegen för att undersöka hur bårhuset kunde moderniseras och utökas togs för 4 år sedan, men byggstarten skedde i början av förra hösten.

— Vi kunde inte vänta längre. Behovet av att bygga ut fanns ju sedan tidigare, och det blev än tydligare under pandemin. För att kunna hantera situationen så har vi i perioder fått använda platser på andra bårhus, bland annat i Norrköping, säger Elanor Falk.

Att hantera följderna av en pandemi, och samtidigt vara mitt uppe i ett stort byggprojekt har varit tufft. För Bawan Mahmoud från Sweco, och Teknikbyggarna som utfört själva arbetet, har det handlat om att samarbeta lyhört med personalen.

— Verksamheten går alltid först. Ett projekt av det här slaget måste ske i samförstånd. Annars funkar det inte, säger Bawan Mahmoud.

Förutom renoveringen av själva bårhusdelen, så har även en helt ny entré, ett nytt avskedsrum och ett angränsande väntrum byggts för de anhöriga som kommer hit för att ta farväl av den avlidne. Avskedsrummet är utformat för att vara religionsneutralt.

— Grundläggande för ombyggnaden av bårhusets visningsdel är att vi ville skapa en miljö som är både fin och värdig, säger Elanor Falk.

Textansvarig: Gustav Borg, nyhetsredaktionen

 

En person berättar och pekar mot en rad bårkylar.

16 bårkylar har installerats i det nya bårhuset. Temperaturen i dem är 4—5 grader. Bawan Mahmoud är projektledare från konsultföretaget Sweco.

Tre personer står och pratar i bårhusets lokaler.

Elanor Falk och Peter Wenner, platschef från Teknikbyggarna. Att ansluta ett nytt avlopp till de gamla ledningarna var en av utmaningarna vid ombyggnaden, berättar han.

En person står i avskedsrummet.

En ny entré och ett nytt avskedsrum där de anhöriga kan ta farväl har också byggts i bårhuset. ”Vi ville skapa en miljö som är både fin och värdig”, säger Elanor Falk.