Region Östergötland

Avsiktsförklaring om ny vårdcentral i Ödeshög

[2021-09-29]

En ny byggnad för primär- och tandvård i centrala Ödeshög. Det är målet med den avsiktsförklaring som nu tecknas mellan Region Östergötland och Ödeshögs kommun. Målsättningen är att byggnaden ska stå klar inom fem år.

Bild på den tidigare vårdcentralen i Ödeshög

Den avsiktsförklaring som regionstyrelsen idag har beslutat att teckna tillsammans med Ödeshögs kommun innebär att parterna gemensamt ska arbeta för att hitta en långsiktig lokallösning för hälso- och sjukvård och tandvård i Ödeshög.

– Det är en väldigt positiv inriktning. Vi har goda förhoppningar om att vi tillsammans kommer att kunna få till en riktigt bra lösning för både patienter och medarbetare och tillgodose Ödeshögs invånares behov av en nära vård med hög kvalitet, säger Kaisa Karro (S), ordförande i regionstyrelsen.

Inflyttning inom fem år

Nu påbörjas arbetet tillsammans med Ödeshögs kommun med att hitta en lämplig placering av den nya byggnaden. Därefter startar arbetet med detaljplan, projektering och planering. Byggstart är preliminärt planerad att ske under 2023.

– Regionens och kommunens gemensamma målsättning är att ha en byggnad färdigställd för inflyttning inom fem år i centrala Ödeshög, säger Annicki Oscarsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög.

Vårdcentralen Ödeshög lämnade sina lokaler på Skolgatan 2019. Idag är vårdcentralen lokaliserad i kvalitetspaviljonger på en annan tomt på Skolgatan. I den tidigare hyrda byggnaden finns fortfarande tandvårdskliniken med sin verksamhet.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen