Region Östergötland

Åtta miljoner till forskning om brännskador

[2021-11-01]

Johan Junkers forskargrupp vid Katastrofmedicinskt centrum i Linköping har fått ett anslag på 8 miljoner beviljat av Familjen Erling-Persson stiftelse. Projektet syftar till att förbättra behandlingen av allvarliga brännskador genom hudodling med nya tekniker som 3D-printing.

Bilden visar Johan Junker,  koordinator för fokusområdet Experimentell traumatologi vid Katastrofmedicinskt centrum

Brännskador är ett stort problem globalt som ofta drabbar barn, med livslångt lidande till följd.

– Det är roligt att Erling-Persons Stiftelse tycker vår forskning är viktig och värd att satsa på, säger Johan Junker, koordinator för fokusområdet Experimentell traumatologi vid Katastrofmedicinskt centrum. Med hjälp av deras stöd kan vi fokusera på projektet och generera mycket ny kunskap.

Nya metoder att transplantera hud
I dag behandlas stora brännskador med delhudstransplantat - flytt av intakt hud från annat ställe på kroppen - eller med transplantation av odlade hudceller från den drabbade patienten. I projektet ska forskarna utveckla nya metoder för att transplantera hud och sedan testa så att dessa är säkra och bättre än de standardmetoder som används i brännskadevården.

– Vår förhoppning är att kunna utveckla en behandling som resulterar i ett bättre resultat. Ofta kan vi framgångsrikt behandla brännskador, men med relativt dålig läkning som följd. Detta beror till stor del på hur huden är uppbyggd, säger Johan Junker.

Forskarna ska återskapa det tunna skyddande lagret (överhuden) genom hudodling och transplantation. Det undre lagret (läderhuden) är tjockare och har en mängd viktiga funktioner, som elasticitet, känsel, temperaturreglering och blodförsörjning.

Förbättra läkning
– Dagens behandlingsmetoder kan inte återskapa läderhuden, vilket leder till att läkningen sker genom ärrbildning. Resultatet blir en vävnad som saknar många viktiga funktioner. Projektet fokuserar på att förbättra den aspekten av läkningen, säger Johan Junker.

Vävnadsenheterna kombineras med stödjande biomaterial med hjälp av 3D-printing för att skapa ett område av odlad hud, som kallas hudkonstrukt. Det gör det möjligt att ta fram ett större vävnadssystem. Förhoppningen är att det ska leda till ett genombrott inom metodologin för att skapa hud på laboratoriet, som möjliggör sårläkning och regenerering av huden och dess funktioner.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Projektet bedrivs tillsammans med professor Gunnar Kratz, hand- och plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, professor Daniel Aili, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings universitet och professor Lars Kölby, avdelningen för plastikkirurgi, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Anslaget på 8 miljoner fördelas över tre år.